.

.
Featured Post Today
print this page
Latest Post

Omong Kang Antep Bobote

Bubar geger Landha Desember 48 tekan Juni 49, Drigul karo kancane, mangkat retret menyang Girisanta mampir Ambarawa. Ana Ambarawa ketemu karo kanca-kanca lawas. Kanca-kanca mau ngampirake yen wis retrete, kandhane ben mari kangene. Wong loro nyaguhi.
Kalakon retret rampung. Drigul marani kancane, dijak enggal bali mampir Ambarawa kaya kang wis dijanjekake. Kanca mau –kang umur lan kelase luwih enom tinimbang Drigul, mangsuli kanthi sikap anggak: “Ora bisa; aku kudhu menyang Semarang; perlu banget!” Saguhe karo Kanca-kanca Ambarawa ora ditetepi, kandhane dhewe ora dilakoni. Wong kaya mangkene iki entheng lidah ucape tanpa bobot.
Saka sikape kanca kang kaya mangkono mau Drigul rumangsa nampa ilham saka Pangeran, medhun saka jobin, ngidak lemah banjur kandha: “Semara Bumi, seksenana kandhaku iki. Iki niyating retretku: wiwit saat iki omongku: SABDA PENDHITA RATU omong sepisan dak ugemi nganti kalakon. Yen ora kalakon, aku isin karo awakku dhewe. “
Tirunen tindake lan sikape Drigul mau! Aja niru sianggak kang entheng lidahe, ucape tanpa bobot! Kang ucape tanpa bobot,lumrahe pribadine ya tanpa bobot, ora pangaji.

Jakarta, 10 September 2017
Salam,

Mbah Ribut

Wisata Jeep Tour Merapi


Wisata Lava Tour Kalikuning (MERAPI)dengan mengengunakan mobil Jeep saat ini di gemari baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Lingsir WengiAngslupe srengenge wis ndak liwati

Tandane wis wancine nutup ing rame

Ngrendo cerita sak durunge nendro

Ngliyep sakedheping netro

Tan krasa ing lingsir wengi

Katon sukmo tan karengkuh

Datan sigrak sikap nenepi

Ngonceki patitising tindak

Ngupadi sajatining urip

Kang uwal seko ing garis

Datan teko rubedo

 Tinumpes sabdaning guru sejati

Kawedar ing lingsiring wengi

Widyatmoko
Pondok Lakah,  16 Juni 2017

Ilustrasi Foto: Dok .beritajawa.com

www.beritajawa.com

Persembahan Ibu Bumi kanggo umat manusia.


Persembahan Ibu Bumi kanggo umat manusia.
Bumi ora tau berkianat,  sekalipun di idak-idak karo awake dhewe.
Tulisan Versi bahasa Jawa Ngoko.

Persembahan Ibu Bumi kanggih umat manusia.
Bumi mboten nate berkianat, sekalipun di idak-idak kaleh  awake dhewe
Tulisan Versi bahasa Jawa Krama.

Persembahan ibu bumi untuk umat manusia. Bumi tak pernah berkianat, sekalipun kita injak-injak.
Tulisan Versi bahasa Indonesia

Foto: BERITA JAWA/Edi Mulyono

SERAT JOYOBOYO


Foto: ilustrasi ramalan Joyoboyo (beritajawa.com)
BERITAJAWA.com -

Ramalan  Jayabaya  cukup  tenar  ing  sejarah  nusantara.
Ramalan  kuwi   identik  karo   ramalan  masa depane
nusantara  sing  saiki  jenenge Indonesia

Ramalan iku diserat dening Raja Kediri sing asmane Prabu Jayabaya. Dheweke  memerintah  sekitar  1135  tekan  1157  Masehi .  Prabu Jayabaya  dikenal  uga  dadi  sang pujangga . Dheweke  yaiku  Pawongan sing keturunan saking  Prabu  Airlangga ,  panguwasa  paling dhuwur  ana ing Kerajan  Kahuripan

Mbesuk yen wis ana kreto tanpa jaran..
Tanah Jowo kalungan wesi..
Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang..
Kali ilang kedhunge..
Pasar ilang kumandange..
Iku tondo yen tekane jaman Joyoboyo wis cedhak..

Bumi soyo suwe soyo mengkeret..
Sekilan bumi dipajeki..
Jaran doyan mangan sambel..
Wong wadon nganggo pakeyan lanang..
Wong lanang koyo wong wadon..
Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman..
Akeh janji ora ditetepi..
Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe..
Menungso podho seneng nyalah..
Ora ngendahake aturaning Gusti..

Barang jahat diangkat-angkat..
Barang suci dibenci..
Akeh menungso mung ngutamakake duwit..
Lali kamanungsan..
Lali kabecikan..
Lali sanak lali kadang..
Kepingine mung urip mukti..
Ngumbar nafsu angkoro murko..
Nggedekake duroko..

Wong bener thenger-thenger..
Wong salah malah bungah..
Wong apik malah ditampik..
Wong jahat munggah pangkat..
Wong agung kasinggung..
Wong olo kapujo-pujo..
Wong wadon ilang kawirangane..
Wong lanang ilang kaprawirane..
Akeh wong ngedol elmu..
Akeh wong ngaku-aku..
Njobone putih njerone dadu..
Ngakune suci, nanging sucine palsu..
Akeh bujuk akeh lojo..
Akeh udan salah mongso..
Akeh prawan nglairake anak..
Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapak'e..

Agomo akeh sing nantang..
Prikamanungsan soyo ilang..
Omah suci dibenci..
Omah olo soyo dipujo..
Anak mangan bapak..
Sedulur mangan sedulur..
Konco dadi mungsuh..
Guru podho disatru..
Tonggo podho curigo..
Kono-kene soyo angkoro murko..

Mbesuk yen ono peperangan..
Teko soko wetan, kulon, kidul lan lor..
Akeh wong becik soyo sengsoro..
Wong jahat soyo seneng..
Wektu iku akeh dandang diunekake kuntul..
Wong salah dianggep bener..
Pengkhianat nikmat..
Durjono soyo sempurno..
Wong jahat munggah pangkat..
Wong lugu kebelenggu..
Wong mulyo dikunjoro..
Wong wadon nglamar wong lanang..
Wong lanang ngasorake drajate dhewe..
Sing kebat kliwat..
Sing telah sambat..
Sing gede kesasar..
Sing cilik kepleset..
Sing anggak ketunggak..
Sing wedi mati..
Sing nekat mbrekat..
Sing jerih ketindih..
Sing ngawur makmur..
Sing ngati-ati ngrintih..
Sing ngedan keduman..
Sing waras nggagas..

namung sakniki seng lagi digandrungi yoiku ..
Ing ngarso numpuk bondho..
Ing madyo mangan konco..
Tut wuri nggolek rai..

Pitutur Jowo asli iki ojo dilalekno yo lurrr..
Urip iki mung sedhelo..
Mulo, pitutur iki sebarno marang poro konco..
Ora karep ngguroni tapi mung ngelingno kareben tetep waspodo tansah eling marang dawuhe Gusti Allah Kang Moho Kuoso....

 

beritajawa.com

"Temetese Keringet sing dadi Taruhane"


Foto:BERITAJAWA/Edi Mulyono
Wong lanang setengah tua, lagi manggul karung bagor sing isine  rumput laut, Ing Pantai Carita, Banten.
Perjuangan seorang bapak kanggo nguripi keluargane sing disenengi.
Tulisan Versi bahasa Jawa Ngoko.

"Temetese Kringet sing Dados Taruhane"
Pawongan setengah Tua, saweg manggul karung bagor sing isinipun rumput laut, Wonten ing pantai Carita, Banten.Perjuangan seorang bapak kagem nguripi kaluarganipun  sing dipun tresnani.
Tulisan Versi bahasa Jawa Krama.

"Ketika Peluh Dipertaruhkan"
Lelaki paruh baya, sedang memanggul karung Plastik yang berisikan rumput laut, di Pantai Carita, Banten. Perjuangan seorang ayah demi menghidupi keluarganya yang dicintai.
Tulisan Versi bahasa Jawa Indonesia

beritajawa.com

Penjahit KelilingKang Pepeng lagi jahit tas sekolah. Kang Pepeng yaiku salah sijine penjahit keliling sing isih manggon ana ing Jakarta Timur. Jasamu isih dienteni karo warga sekitare.
Versi bahasa Jawa Ngoko

Kang Pepeng saweg jahit tas sekolah. Kang pepeng meniko salah setungalipun penjahit keliling sing tasih manggen wonten Jakarta Timur. Jasane Sampean tasih ditengo-tengo kaleh warga sekitaripun.
Versi Bahasa Jawa Krama

Bang Pepeng saat menjahit tas sekolah. Bang Pepeng adalah salah satu penjahit keliling yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Jasamu selalu ditunggu-tunggu warga sekitarnya.
Versi Bahasa Indonesia

Foto: Edi Mulyono

Naliko Sang Simbok BerjuangNaliko Sang Simbok Berjuang"
Ana 1001 cara kanggone Simbok mbantu ngeringanake beban bojone.
Versi bahasa Jawa Ngoko.

"Ketika Sang Ibu Berjuang"
Ada 1001 cara seorang ibu untuk membantu meringankan beban suami.
Versi bahasa Indonesia.
Beritajawa/Edi Mulyono
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger