.

.

BAHASA JAWA NGOKO, KRAMA INGGIL , ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF S


 Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .

DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF S
NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Sabuk
Sabuk
Paningset
Sabuk
Saguh
Sagah
Sagah
Sanggup
Kesaguhan
Kesagahan
Kesagahan
Kesanggupan
Saiki
Sakmenika
Sakmenika
Sekarang
Saji
Saji
Caosan
Melayani
Sajen
Sajen
Caosan
Sajian
Saka
Saking
Saking
Dari
Salah
Lepat
Lepat
Salah
Salin
Gantos
Santun
Ganti Pakaian
Salin-salin
Gantos-gantos
Gantos-gantos
Berganti-ganti
Solan-salin
Gantas-gantos
Gontas-gantos
Tiap kali ganti
Sambung
Sambet
Sambet
Sambung
Sesambungan
Sesambetan
Sesambetan
Berhubungan
Samubarang
Samukawis
Samukawis
Segala sesuatu
Sangga
Sanggi
Sanggi
Sangga, angkat
Sapa
Sinten
Sinten
Siapa
Sok sapaan
Sok sintena
Sinena
Siapa
Sapi
Lembu
Lembu
Sapi
Sarwa
Sarwi
Sarwi
Serba
Sasi
Wulan
Wulan
Bulan
Sasen-sasen
Wewulanan
Wewulanan
Berbulan-bulan
Sawah
Sabin
Sabin
Sawah
Pesawahan
Pesabinan
Pesabinan
Persawahan
Siji
Satunggal
Satunggal
Satu
Sebar
Dhawah
Dhawah
Sebar benih padi
Sebut
Sebat
Sebat
Mengatakan, sebut
Sebutan
Sebatan
Sebatan
Nama
Sedhela
Sekedhap
Sekedhap
Sebentar
Sedheng
Cekap
Cekap
Cukup
Sedhengan
Cekapan
Cekapan
Cukupan
Sega
Sekul
Sekul
Nasi
Sumega
Sumekul
Sumekul
Nasi
Segara
Seganten
Seganten
Laut
Seje`
Sanes
Sanes
Lain
Seje-seje
Sanes-sanes
Sanes-sanes
Lain-lain
Seka, saka
Saking
Saking
Dari
Selawe
Selangkung
Selangkung
Dua puluh lima
Semana
Samanten
Semanten
Sekian itu
Semaya
Semados
Semados
Menagguhkan
Sembelih
Pragat
Pragat
Menyembelih
Semono
Semanten
Semanten
Sebesar itu
Se`ndhok
Se’ndhok
Lantaran
Sendok
Seneng
Remen
Remen
Senang, Suka
Separo
Sepalih
Sepalih
Separo
Sepi
Sepen
Sepen
Sepi, Sunyi, Lengang
Seprana
Seprika
Seprika
Sejak dahulu
Seprene
Sepriki
Sepriki
Sampai sekarang
Seprena-seprene
Seprika-sepriki
Seprika-sepriki
Sejak dahulu hingga sekarang
Seru
Sora
Sora
Keras (Suara)
Sesuk
Benjing
Benjing
Besuk
Sesuk-sesuk
Benjang-ejing
Benjang-enjing
Besuk pagi
Setali
Setangsul
Setangsul
25 sen
Sethitik
Sekedhik
Sekedhik
Sedikit
Sida
Siyos
E`stu
Jadi
Siji
Setunggal
Setunggal
Satu
Sikut
Sikut
Siku
Siku
Sikil
Suku
Sampeyan
Kaki
Silih
Sambut
Pundhut, ambil
Pinjam
Silihan
Sambutan
Pundhut, ambil
Pinjaman
Sing
Ingkang
Ingkang
Yang
Slamet
Wilujeng
Sugeng
Selamat
Slametan
Wilujengan
Sugengan
Selamatan
Sok
Asring
Asring
Kadang-kadang
Sok ugsoa
Sok ugi
Sok ugi
Mungkin
Sore`
Sonten
Soten
Sore
Sore`-sore`
Sonten-sonten
Sonten-sonten
Pada sore hari
Sranta
Srantos
Srantos
Sabar
Sranti
Srantos
Srantos
Tunggu
Sregen
Sregen
Duka
Marah
Srengengge
Srengengge
Surya
Matahari
Suguh
Segah
Sugata
Jamuan
Suguthan
Segahan
Pasugatan
Jamuan
Suket
Rumput
Rumput
Rumpu
Sumurup
Sumerep
Priksa
Tahu
Sunat
Sunat
Tetes
Khitan
Supaya
Supados
Supados
Supaya
Surasa
Suraos
Suraos
Arti
Suruh
Sedhah
Sedhah
Sirih
Surup
Serap
Serap
Petang
Susah
Sisah
Sekel
Susah
Susu
Susu
Pembayun, payudara
Susu
Suson
Sesepan
Sesepan
Masih Menyusu
Susur
Susur
Penasar
Sugi
Suwara
Suwantenen
Suwantenan
Suara
Suwarga
Suwargi
Suwargi
Surga, almarhum
Suwe`
Dangu
Dangu
Lama
Suwe`-suwe
Dangu-dangu
Dangu-dangu
Lama-kelamaan
angSuwening-suwe
Danguning
Danguning
Lama-kelamaan
Suweng
Sengkang
Sengkang
Subang

Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 318-321).
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger