.

.

Bahasa Jawa Ngoko di Awali Huruf M


DAFTAR KOSA-KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF M

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Madu
Maben
Maben
Madu
Maling
Pandung
Pandung
Pencuri
Mamah
Mamah
Nggilut
Menguyah
Mandheg
Kendel
Kendel
Berhenti
Maneh
Malih
Malih
Lagi, tambah
Manuk
Peksi
Peksi
Burung
Mangkana
Makaten
Makaten
Demikian
Mari
Mantun
Dhangan
Sembuh
Marekake
Mantunaken
Ndhanganaken
Menyembuhkan
Mata
Mripat
Paningal
Mata
Mati
Pejah, Tilar donyo
Seda
Meninggal
Kepaten
Kepejahan
Kasedan
Kehilangan karna ada yang meninggal
Mateni
Mejahi
Nyedani
Membunuh
Mau
Wau
Wau
Tadi
Mawa
Mawi
Mawi
Dengan
Mayit
Jisim
Layon
Jenasah
Melu
Tumut
Ndherek
Ikut
Melu-melu
Tumut-tumut
Tumut
Ikut-ikutan
Menang
Mimpang
Mimpang
Menang
Menawa
Menawi
Menawi
Jika, Kalau
Menjangan
Sangsam
Sangsam
Rusa
Mengko
Mangkeh
Mangkeh
Nanti
Mentas
Nembe
Nembe
Baru
Menyang
Dateng
Dateng
Ke….
Merga
Margi
Margi
Karena
Meteng
Wawrat, Ngandheg
Mbobot
Hamil
Minggat
Kesah
Lolos
Melarikan diri
Menono
Semanten
Semanten
Sekian
Mori
Monten
Mon
Kafan
Mot
Wrat
Wrat
Muat
Momot
Ngewrat
Ngewrat
Memuat
Muga-moga
Mugi-mugi
Mugi-mugi
Mudah-mudahan
Mula
Mila
Mila
Maka
Mundhak
Mindhak
Mindhak
Tamabah
Mung
Namung, naming
Namung, naming
Hanya
Munggah
Menggah
Menggah
Mengenai
Mungsuh
Mengsah
Mengsah
Musuh, Lawan
Mungsuhan
Mengsahan
Mengsahan
Bermungsuhan
Murah
Mirah
Mirah
Murah
Murahan
Kemirahan
Kemirahan
Kemurahan
Murah-murah
Mirah-mirahan
Mirah-mirahan
Kemurahan
Murahan
Mirahan
Mirahan
Murahan
Muring
Muring
Duka
Marah
Muring-muring
Muring-muring
Duka-duka
Marah-marah
Muntah
Muntah
Luntak
Muntah

Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 311-313).

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger