.

.

Kamus Bahasa jawa Krama, Bahasa Krama Inggil lan Bahasa Ngoko awalan huruf K

Photo ilustrasi: Edi Mulyono

Tulisan Versi Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.

DAFTAR KOSA-KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF K

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Kabeh
Sedaya
Sedaya
Semua
Kacek
Kaot
Kaot
Beda
Kinacek
Kinaot
Kinaot
Istimewa
Kakang
Kakang
Kang Mas, Raka
Kakak, Abang
Kalah
Kawon
Kasoran
Kalah
Kali
Lepen
Lepen
Sungai
Klaung
Kalung
Sangsangan
Kalung
Kambil
Klapa
Klapa
Kelapa
Kami Tua
Kami Sepuh
Kami Sepuh
Pimpinan Desa
Kana
Rika
RIka
Sana
Kanca
Rencang
Rencang
Teman
Kandha
Criyos
Ngendika, Matur
Berkata
Kapan
Benjing menapa, Kala menapa
Benjing menapa
Kapan
Karep
Kajeng
Kersa
Kehendak
Karepe
Kajengipun
Kersanipun
Biarlah
Kekarepan
Kekajengan
Kekajengan
Tertinggal
Kari
Kantun
Kantun
Tertinggal
Karo
Kaliyan
Kaliyan
Dengan
Kathok
Sruwal
Lancingan
Celana
Kebo
Maesa
Maesa
Kerbau
Kelar, Kuwat
Kuwawi
Kuwawi
Kuat
Keluron
Keluron
Terag
Keguguran
Kembang
Sekar
Sekar
Kembang, Bunga
Kembangan
Sekaran
Sekaran
Hiasan
Kekembangan
Sesekaran
Sesekaran
Bunga-Bungaan
Kemeyan
Sela
Sela
Kemeyan
Kemu
Kemu
Kembeng, Gurah
Kumur
Kekemon
Kekemon
Kekembeng
Berkumur
Kemul
Kemul
Singeb
Selimut
Kemulan
Kemulan
Singeban
Selimutan
Kena
Kenging
Kenging
Boleh
Kena
Pikantuk
Kepareng
Boleh
Ke`ne`
Riki
Riki
Sini
Kepriye
Kadhos Pundhi
Kadhos Pundhi
Bagaimana
Kepung
Kepang
Kepang
Dikelilingi
Kepungan
Kepangan
Kepangan
Kenduri
Kerep
Asring, Sering
Asring, Sering
Sering
Keris
Duwung
Wangkingan
Keris
Kesusu
Kesesa
Kesesa
Tergesa-gesa
Ketara
Ketawis, Ketinggal
Ketawis, Ketinggal
Kentara
Ketok
Ketingal
Ketingal
Kelihatan
Ketok-Ketoken
Tetingalen
Tetingalen
Terbayang
Kijing
Kijing
Sekaran
Nisan
Kiyi
Menika
Menika
Ini
Kinang
Ganten
Ganten
Sirih
Kira
Kinten
Kinten
Kira
Kira-Kira
Kinten-Kinten
Kinten-Kinten
Kira-Kira
Kirim
Kintun
Kintun
Kirim
Klambi
Rasukan
Rasukan
Baju
Klasa
Gelaran
Gelaran
Tikar
Kleru
Klintu
Klintu
Keliru
Klumpuk
Klempak
Klempak
Kumpul
Klumpukan
Klempakan
Klempakan
Kumpulan
Ngumpuk
Nglempak
Nglempak
Berkumpul
Konthol
Konthol
Pelandhungan
Kantonng Kemaluan
Kowe
Sampean
Panjenengan
Kamu, Anda
Kramas
Kramas
Jamas
Mandi Jamas
Krasa
Kraos
Kraos
Terasa
Krasan
Kraos
Kraos
Kerasan, Betah
Kringet
Kringet
Riwe`
Keringat
Kubur
Petak
Sare`
Kubur
Kuburan
Kuburan
Pasarehan
Kuburan
Kudu
Kedah
Kedah
Harus
Kelahiran
Wedalan
Wiyosan
Kelahiran

Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 305-309).

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger