.

.

Omong Kang Antep Bobote

Bubar geger Landha Desember 48 tekan Juni 49, Drigul karo kancane, mangkat retret menyang Girisanta mampir Ambarawa. Ana Ambarawa ketemu karo kanca-kanca lawas. Kanca-kanca mau ngampirake yen wis retrete, kandhane ben mari kangene. Wong loro nyaguhi.
Kalakon retret rampung. Drigul marani kancane, dijak enggal bali mampir Ambarawa kaya kang wis dijanjekake. Kanca mau –kang umur lan kelase luwih enom tinimbang Drigul, mangsuli kanthi sikap anggak: “Ora bisa; aku kudhu menyang Semarang; perlu banget!” Saguhe karo Kanca-kanca Ambarawa ora ditetepi, kandhane dhewe ora dilakoni. Wong kaya mangkene iki entheng lidah ucape tanpa bobot.
Saka sikape kanca kang kaya mangkono mau Drigul rumangsa nampa ilham saka Pangeran, medhun saka jobin, ngidak lemah banjur kandha: “Semara Bumi, seksenana kandhaku iki. Iki niyating retretku: wiwit saat iki omongku: SABDA PENDHITA RATU omong sepisan dak ugemi nganti kalakon. Yen ora kalakon, aku isin karo awakku dhewe. “
Tirunen tindake lan sikape Drigul mau! Aja niru sianggak kang entheng lidahe, ucape tanpa bobot! Kang ucape tanpa bobot,lumrahe pribadine ya tanpa bobot, ora pangaji.

Jakarta, 10 September 2017
Salam,

Mbah Ribut
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger