.

.

Lingsir WengiAngslupe srengenge wis ndak liwati

Tandane wis wancine nutup ing rame

Ngrendo cerita sak durunge nendro

Ngliyep sakedheping netro

Tan krasa ing lingsir wengi

Katon sukmo tan karengkuh

Datan sigrak sikap nenepi

Ngonceki patitising tindak

Ngupadi sajatining urip

Kang uwal seko ing garis

Datan teko rubedo

 Tinumpes sabdaning guru sejati

Kawedar ing lingsiring wengi

Widyatmoko
Pondok Lakah,  16 Juni 2017

Ilustrasi Foto: Dok .beritajawa.com

www.beritajawa.com
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger