.

.

Ana Unen-unen wong ayu durung mesthi setya tuhuAna unen-unen:
wong ayu durung mesthi setya tuhu ,
wong bagus durung mesthi tulus.
 Nanging malah Kosokbalene, wong elek:
sing  lambene ndomble,
sing irunge pesek,
kulite mbesisik banget,
bisa wae malah nyolong pethek,
ora kenyana, nalare ora cethek, batine ya ora olo.
Mula prayogane sedulur aja kulina ngajeni wong liya
mung kanthi mbiji apa-apa sing katon saka tata-laire.
Yen seneng ngono kuwi,
bisa wae Panjenengan mung bakal kecelik tiba mburine.
 
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger