.

.

Watak Manusia Miturut Petungan Dina Pasaran Kelahiran


BERITAJAWA.com - Halo para sedulur berita jawa semuanya?. Pada kesempatan ini saya akan update di blog  mengenai : Sifat, watak dan karakter seseorang dapat dilihat berdasarkan hari lahir atau weton pasaran jawa.  Di bawah ini tulisan dengan translate to Javanese Language.


1. Jumuah Kliwon
   Yen lanang ora micara, mung sewdhengan bae. Yen wadon lanas, marang 
   wong lanang ngewani

2. Setu Legi
    Cukeng, pinter golek milik, blaba, ngingua jaran, wasis sarta sugih

3. Akad Pahing
    Wegig, pikire prayitna, weweka, semu diri piyangkuh kaya amutera jagad

4. Senen Pon
    Manis wicarane, isa ngenaki piker sasamaning wong lan isa golek rejeki

5. Selasa Wage
    Lumuh wuruk, ora micara,. Yen wong wadon prayoga, bisa nyimpen arta.

6. Rebo Kliwon
    Wegig micara, ing piker celimut marang wong wadon, mawi rusuh watak pandhita

7. Kemis Legi
    Ber pikir, lumuh kaungkulan,. Yen wadon luwih candhala, 
    mring wong lanang mewani padu

8. Jumuah Paing
    Meneng, yen busuk babar pisan, yen pinter dadi panutane wong akeh,
    sugih kapinteran.

9. Setu Pon
    Bisa kriya gawene, yen lanang. Yen wadon bisa golek melik, ambalubud

10. Akad Wage
      Gedhe karepe, yen duwe piker ora keno di palangi, yen wadon ala

11. Senen Kliwon
      Anteng pikire, yen isih enom bandhel sedelo, yen wis tuwa alus pikire

12. Selasa Legi
      Kurang micara, yen juweh wegig, barang ing piker apik, kapara nguthuh 
      wekasane lana

13. Rebo Pahing
      Mungguh umpakan, kapara diri, lumuh kungkulan, satemene cocogan,
      pikire banter

14. Kemis Pon
      Anteng pikire, piyangkuh, meneng, besus samubarang ora ketara,
      piyangkuh gemi tegese.

15. Jumuah Wage
      Bisa micara, juweh receh patitis, cetha nanging cengkiling, lilan 
      nanging kerep kesandung

16. Setu Kliwon
      Bodho ngaku pinter, lalen nanging temen, lumuh maju gawe

17. Akad Legi
      Lalen, kurang wegig kepinterane, karemane madon, kang padha laku ala 
      panggawe ngiwa

18. Senen Pahing
      Murka marang pagawean, samubarang sedengan, yen wadon pikire luwih prayogi

19. Selasa Pon
      Kurang pikir, lumuh ing prakara, yen wadon sae, prayoga sinelir mring piyayi

20. Rebo Wage
      Sedhengan barang pikire, majun ing gawe, yen wadon candhala 
      marang wong lanang.

21. Kemis Kliwon
      Kurang pkire pethel ing gawe, yen wadon sedengan ing pikire iku

22. Jumuah Legi
      Ela-elu ora ndue pikir dhewe, yen kalah gela njero batine, langkung susah aatine

23. Setu Pahing
      Lanang wadona bisa golek milik, bisa simpen wicara wicara alus utawa agal

24. Akad Pon
      Kurang piker, percaya ing liyan. Yen wong wadon prayoga, bisa nyimpenkayane 
      wong lanang.

25. Senen Wage
      Kurang pikire, bregundung atine, wani pakewuh, wani mati. Yen wadon becik

26. Selasa Kliwon
      Yen busuk babar pisan, yen pinter dai pujangga utawa ngulama

27. Rebo Legi
      Lumrah prasaja, njaluk gelem, di jaluki aweh,. Yen wadon
      prayoga sabarang pikire.

28. Kemis Pahing
      Tentrem anteng, tan amikir, maju gawe temen, dadi priyayi cedhak marang
      wong agung,  sedhengan  samubarang gawene

29. Jumuah Pon
      Wegig sajroning piker. Yen ora kudu mlengos, ewa atine kang ala

30. Setu Wage
      Lalen panggrahitane, pikire sajroning ati kaku, lengus sadelo nuli mari

31. Akad Kliwon
      Murka sugih karep. Yen wadon boros ing darbeke

32. Senen Legi
      Anteng ora dhemen micara, welu karepe. Yen wadon becik sabarang gawe

33. Selasa Pahing
      Isinan kaku pikire andhap patrape, lumuh ing pagawean. Yen wadon remen
      mengku kakunge

34. Rebo Pon
      Kuat pikire sregep ing gawe, temen sedyane. Yen wadon gemi, 
      nanging kaku piker

35. Kemis Wage
      Banter budine, saguh ing gawe, kuwat sabarang pakewuh. Yen wadon
      pikire ora lilan.

Itulah ke 35 Watak Manungsa Miturut Petungan Dina Pasaran Kelahiran, semoga anda sekalian yang telah membaca artikel ini berguna bagi anda semua.
Matur sembah nuwun.

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger