.

.

KAMUS BAHASA JAWA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF G


Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa


Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Zwww.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF G


NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Gadhe
Gantos
Gantos
Ganti
Nggadhe
Nggantos
Nggantos
Mengganti
Galo
Meniko lo
Meniko lo
Itulah
Gaman
Dedamel
Dedamel
Alat
Gamelan
Gangsa
Gangsa
Gamelan
Gampang
Gampil
Gampil
Mudah
Ngampangake
Ngampilaken
Ngampilaken
Meremehkan
Ganti
Gantos
Gantos
Ganti
Wigati
Wigatos
Wigatos
Penting
Kawigaten
Kawigatos
Kawigatos
Penting
Gawa
Bekta
Ambil
Bawa
Gawe
Damel
Ngasta
Membuat
Gawe-Gawe
Damel-damel
Damel-damel
Bohong
NyambutGawe
Nyambutdamel
Ngasta
Bekerja
Gedhang
Pisang
Pisang
Pisang
Gedhe
Ageng
Ageng
Besar
Penggedhe
Pengageng
Pengageng
Pembesar
Geger
Geger
Pengkeran
Punggung
Gelang
Gelang
Bingel
Gelang
Gelem
Purun
Kersa
Mau
Geleman
Purunan
Purunan
Penurut
Gelung
Gelung
Ukel
Gelung
Geneya
KengingMenapa
KengingMenapa
Mengapa
Genep
Jangkep
Jangkep
Lengkap
Nggenepi
Njangkepi
Njangkepi
Melengkapi
Geni
Latu
Grama
Api
Genti
Gentos
Gentos
Gilir / Ganti
Gentenan
Gentosan
Gentosan
Bergilir
Gering
Kera
Susut
Kurus
Gering
Sakit
Gerah
Sakit
Getih
Rah / Erah
Rah
Darah
Gilo
Meniko lo
Meniko lo
Inilah
Githok
Githok
Griwo
Tengkuk
Godhong
Ron
Ron
Daun
Golek
Pados
Pados
Cari
Nggoleki
Madosi
Madosi
Mencari
Goroh
Dora
Dora
Bohong
Gugah
Gigih
Wungu
Bangun
Gugat
Gigat
Gigat
Adu
Guguga
Gega
Nge`stoake
Taat
Gula
Gendhis
Gendhis
Gula
Gulu
Gulu
Jangga
Leher
Guna
Gina
Gina
Guna
Nggunakake
Ngginakaken
Ngginakaken
Menggunakan
Gunem
Ginem
Ngendika
Bicara
Gunung
Redi
Redi
Gunung
Guyu
Gujeng
Gujeng
Tawa
Gumuyu
Gumujeng
Gumujeng
Tertawa
Guyon
Gegojengan
Gegojengan
Berkelakar
Nggeguyu
Gegujeng
Gegujeng
Mentertawakan


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger