.

.

Kata-Kata Motivasi Wong Sing Kondang Versi Bahasa Jawa Jilid Loro

BERITAJAWA.com - Ing kesepatan iki beritajawa.com arep menehi sesuatu informasi kangih panjenengan sedanten sing lagi padho goleki` artikel seputar  Kata-kata motivasi wong kondang versi bahasa Jawa jilid loro.


Pada kesempatan ini beritajawa.com memberikan informasi pada anda-anda sekalian yang saat ini baru mencari artikel seputar kata-kata bijak versi bahasa Jawa jilid dua.


Ojo nganti mbanting lawang, sopo ngerti awake` dhewe kudhu b=mulih – By Don Heroid

Luwih apik bertempur lan kalah daripada ora tau bertempur sama sekali – By Arthur Hugh Clough

Ojo nganti lali opo wae sing lagi diomongake wong kang lagi nesu, amerga yo koyo ngono kuwi perlakuane ning kowe   - By Henry Ward Beecher.

Keberhasilan yaiku kemampuan kanggo ngelewati lan ngatasi saka salah siji kegagalan neng kegagalan berikute` tanpa kelangan semangat – Winston Chuchill.

“ Cinta yaiku ibarat mawar liar, endah lan tenang, nanging iso numpahake getih kanggo mempertahanke – By Mark A. Overby.

Aku ora mung nggunakne kabeh kepinteran sing dimiliki  otak nanging  uga sing iso aku silih - By Woodrow Wilson

Kerendahan hati disenengi karo wong-wong kondang. Nanging wong sing dudu apa-apa angel nek rendah diri – Paul Valery

Awake dhewe ora bisa dadi bijaksana karo kebijaksanaan wong liya, nanging awake dhewe bisa berpengetahuan karo pangetahuan wong liya. – By Michel De Montaigne

Awake dhewe mulang disiplin supaya mempeng, kanggo nyambut gawe, kanggo kebecikan, dudu ben anak-anak dadi loyo, pasif, utawa manut wae – By Maria Montessori

Ora dipengenke, ora disenengi , ora digatekake, dilalekne wong, kuwi ngrupakne rekasane wong kaliren  sing linuwih, kemiskinan sing luwih gedhe ketimbang sing  wong sing ora bisa mangan. Awake` dhewe kudu padha ngerasakake  hal kuwi. By MotherTeresa

Wong mbutuhake rong taun kanggo ngomong, nanging butuh seket taun  kanggo sinau ben iso meneng cangkeme` -By  Ernest Hemingway

Luwih apik urip setaun dadi macan daripada urip 100 taun gur dadi domba – By Madonna

Uwong wedhok luwih katon seksi nek deweke` ora mamerke bagian tubuhe` - By Michelle Wiliams

Anak-anak sinau ngguyu saka wong tuane dewe-dewe – By Shinichi Suzuki

Seseorang cepet utawa alon arep nemukake menawa dheweke yaiku  tukang kebon dr jiwane lan direktur saka uripe – By James Allen

Nek kowe kepengin menang, mula duwea sikap dadi pemenang – By Michael Jordan

Mangkaten  Informasi saking beritajawa.com sing paling anyar saputer tembung -tembung Motivasi wong sing kondang  versi bahasa Jawa jilid siji, muga-muga artikel ing dhuwur  iki  bisa migunani kanggeh panjenengan sedaten. Supados ndadekaken  inspirasi kanggo awake` dhewe. Urip niku memang  pilehan sing kudu diperjuangake, mula saka kuwi mumpung  isih enom golekono apa sing kok capai, sadurunge` tuwa , getun kuwi tibo mburi.


Demikian informasi dari beritajawa.com yang terbaru mengenai seputar kata-kata bijak Motivasi orang terkenal versi bahasa Jawa jilid satu, mudah-mudahan artikel diatas bisa berguna pada anda sekalian. Supaya bisa menginpirasi bagi kita semua. Hidup itu memang pilihan yang harus diperjuangkan, maka dari itu, mumpung masih muda carilah apa yang kamu cari, sebelum kamu tua, menyesal itu dikemudian hari.
 
BJ

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger