.

.

Bahasa Jawa Terkenal Nganti Tekan Mancanegara


 
Bahasa Jawa ngrupakne salah siji Bahasa Jawa sing pancen popular ing Indonesia lan bahasa iki ngerupaake bahasa sing asale saka suku Jawa. Bahasa Jawa ngrupakne bahasa daerah suku Jawa sing tekan saiki isih dilestarekake. Ternyata Bahasa Jawa ora gur digunaake ing Indonesia wae, nanging bebera negara nganggo bahasa Jawa saben dinane. Dadine wis terbukti nek menoeo bahasa Jawa kuwi wis mendunia.
Pancen bener tho?
Ing ngisor iki 5 Negara sing meneng-meneng ngunaake bahasa Jawa:

1.      Suriname
Suriname salah siji negara sing ana ing Amerika Selatan, mbiyen-mbiyene negara iki jenenge   Guyana Belanda lan negara iki bekas jajahane Belanda. Pada taun 1890-1939 akeh wong Jawa sing podho digowo ing negara iki seko Hindia-Belanda, dadi ojo gumun nek saiki ana sekitar 75.000 wong Jawa sing tinggal ing Suriname lan dheweke nganggo bahasa Jawa kanggo bahasa saben dinane.

2.      Singapura
Singapura adalah negara sing paling cukup akeh duweni jumlah penduduk wong Jawa. Bahkan negara iki duweni beberapa kampung Jawa sing dihuni wong Jawa asli, yaiku sing ana ing Rochor lan Kallang. Kabeh wong Jawa sing menetap ing negara kuwi padho urip rukun karo wong China lan Melayu. Sekitar taun 1825 akeh wong Jawa khususe wong Jawa Tengah sing dipekerjakan dadi buruh perkebunan karet, pekerja ing konstruksi jalan raya, lan pekerja kereta api.

3.      Malaysia
Malaysia ngrupakne negara tetanga karo Indonesia lan bahasa sing digunaake wae meh mirip bahasa Indonesia. Masyarakat Jawa ing negara iki ngerupake generasi ketelu lan kepapat. Meskipun dheweke isih ngunaake lan melesrarikan adat Jawa nanging dheweke kabeh wis dianggap dadi pribumi Malaysia. Wong Jawa ing negara iki nyebar ing beberapa wilayah ing sekitar Kelang, Banting, Sabak, Bernam, Sepang lan Tanjung Karang.

4.      Kaledonia Baru
Kaledonia Baru salah siji negara sing terletak ana ing Samudra Pasifik lan ngrupakne negara Perancis. Sebagian besar seko penduduk negara iki yaiku wong Jawa lan dheweke  dikirim ing negara iki dipekerjakan dadi kuli kontrak. Wong Jawa sing ana ing negara iki tetep wae ngunaake lan ngelestarekake bahasa Jawa kanggo bahasa saben dinane dheweke.

5.      Belanda
Belanda ngrupakne negara sing wis tau jajah Indonesia. Selama njajah Indonesia negara iki ugo ngirim wong Jawa ke Belanda didadekake budak. Dadine bahasa Jawa sangat familiar ana ing negara iki. Sing luwih unik meneh yaiku minat wong Belanda terhadap bahasa Jawa lan ugo sastra Jawa, malahan ing negara iki bahasa Jawa ugo klebu ing daftar bahasa sing dipelajari ing salah satu Universitas tertua ing Belanda yaiku Universiteit Leiden sing wis didirikan pada taun 1575.

Tulisan Ing Dhuwur Iki Nganggo Versi Bahasa Jawa.


 Bahasa Jawa Terkenal Sampai Mancanegara

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang sangat populer di Indonesia dan bahasa ini merupakan bahasa yang berasal dari suku Jawa.
Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah suku Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang.  Ternyata  Bahasa Jawa tidak hanya digunakan di Indonesia, melainkan beberapa negara telah menggunakannya Bahasa Jawa dalam keseharian mereka, bearti bahwa terbukti bahasa Jawa sudah mendunia. Benarkah begitu?
Dibawah ini 5 Negara ini diam-diam gunakan bahasa Jawa:

1. Suriname
Suriname salah satu  negara yang ada di Amerika Selatan, negara ini dulunya bernama Guyana Belanda dan negara ini bekas jajahan Belanda. Pada tahun 1890-1939 banyak orang Jawa yang dibawa ke negara ini dari Hindia-Belanda, sehingga tak heran kalau sekarang ini ada sekitar 75.000 orang Jawa yang telah tinggal di Suriname dan mereka menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian.


2. Singapura
Singapura adalah negara yang paling cukup banyak memiliki jumlah penduduk orang Jawa. Bahkan negara ini memiliki beberapa  kampung Jawa yang dihuni orang Jawa asli, yaitu yang berada di Rochor dan Kallang. Semua orang Jawa yang menetap di negara ini hidup rukun dengan orang China dan Melayu.Sekitar pada tahun 1825 banyak orang jawa khususnya Jawa Tengah yang diperkerjakan sebagai  buruh perkebunan karet, pekerja di konstruksi jalan raya, dan pekerja kereta api.

3. Malaysia
Malaysia merupakan negara tetangga dengan Indonesia dan bahasa yang digunakan pun mirip bahasa Indonesia. Masyarakat Jawa di negara ini merupakan generasi ketiga dan keempat. Meskipun mereka masih menggunakan dan melestarikan adat Jawa tetapi mereka sudah dianggap sebagai orang pribumi Malaysia. Orang Jawa di negara ini menyebar di beberapa wilayah  disekitar  Kelang, Banting, Sabak, Bernam, Sepang dan Tanjung Karang.

4. Kaledonia Baru
Kaledonia Baru  salah satu negara yang terletak di Samudra Pasifik dan merupakan negara Perancis. Sebagian besar dari penduduk negara ini adalah orang Jawa dan mereka dikirim ke negara ini dipekerjakan sebagai kuli kontrak. Orang Jawa yang berada di negara ini tetap menggunakan dan melestarikan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian mereka.


5. Belanda
Belanda merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia, Selama menjajah Indonesia negara ini juga mengirim orang Jawa ke Belanda untuk menjadi budak. Sehingga bahasa Jawa sangat familiar di negara ini. Yang lebih unik lagi adalah minat orang Belanda terhadap bahasa Jawa dan juga sastra Jawa, bahkan di negara ini bahasa Jawa juga masuk dalam daftar bahasa yang dipelajari di salah satu Universitas tertua di Belanda yaitu Universiteit Leiden yang telah di didirikan pada tahun 1575.

Tulisan Diatas Menggunakan Versi Bahasa Indonesia.
BJ
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger