.

.

Ayo... Plesir Ing Candi Sambisari Sing Ana Ing Tlatah Jawa

 Candi Sambisari Ana Ing Jero Frame
( Candi Sambisari di Dalam Bingkai)

Candi Sambisari Katon Soko Dhuwur 
( Candi Sambisari Kelihatan Dari Atas )

BERITAJAWA.com - Candi  Sambisari iki, letake ono ing tlatah  Jawa tepate ing desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi iki dadi salah sijine tempat wisata sing kerep diparani wisatawan lan cukup unik ing Jogja, amerga letake ana ing ngisor lemah sekitar 6,5 m ing permukaan lemah. Nanging pesonane ora kalah apike karo candi-candi liyane. Wektu Beritajawa.com ngunjungi tempat wisata mau, okeh wisatawan sing do dolan ana ing candi kuwi, Jumat Wage, 26/12/2014.


Candi Sambisari iki termasuk candi Hindu (Siwa). Candi iki dibangun ana ing abad ke-9 masane pemerintahan raja Rakai Garung ing zaman Kerajaan Mataram Kuno. Sakdurunge, candi iki kependem suwe, banjur ditemoke meneh ana ing tahun 1966, karo petani Desa Sambisari. Bubar ditemoke candi iki terus dipugar tahun 1986 karo Dinas Purbakala.
Ing  bagian jaba tembok bangunan candi utama ana telu relung sing isine patung:

Tulisan ing Dhuwur Kuwi Nganggo  Versi Bahasa Jawa Ngoko.

Candi Sambisari ini, terletak di tlatah Jawa tepatnya di desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta. Candi ini jadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan dan cukup unik di Jogja, karena letaknya ada dibawah permukaan tanah sekitar 6,5 m permukaan tanah. Tetapi pesonanya tidak kalah bagus dari candi-candi lainnya. Waktu beritajawa.com mengunjungi tempat wisata tadi, banyak wisatawan yang mengunjungi candi itu. Jumat Wage, 26/12/2014

Candi Sambisari ini termasuk candi Hindu (Siwa). Candi ini dibangun pada abad ke-9 masa pemerintahan raja Rakai Garung pada jaman Kerajaan Mataram Kuno. Sebelum candi itu tertimbun tanah, lalu ditemukan lagi pada tahun 1966, sama seorang petanu dari Desa Sambisari. Setelah ditemukan candi ini lalu dipugar pada tahun 1986 sama Dinar Purbakala.
Di bagagian luar tembok bangunan candi utama ada 3 relung yang isinya patung:

Tulisan diatas Itu Menggunakan Versi Bahasa Indonesia


 Ana ing sisih wetan ana Patung Ganesha (Putrane Dewi Durga).
Di sisi timur ada Patung Ganesha ( Putranya Dewi Durga).
 
Ing sisih lor, ono patung Dewi Durga (Garwane Dewa Siwa) sing duwe 8 tangan sing dho nggenggem senjata
           Di sisi utara, ada patung Dewi Durga ( Istrinya Dewa Siwa) yang mempunyai 8 tangan yang  memegang senjata.


Sisih kidul, ana patung Agastya karo aksamala (tasbih) ing dikalungke neng gulune.
Di sebelah selatan, ada patung Agastya dengan mengunakan  aksamala (tasbih) di kalungkan dilehernya.

BJ.
 

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger