.

.

Wanita Kang Podho Rebutan Anak

Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa

 
BERITAJAWA.com - Ana Wanita tuna-susila loro manggon saomah. Loro-loro nglahirake anak lanang. Nuju sakwijinging wengi sing siji anake mati, ketindhihan nalikane turu, banjur diijolake bayi sijine sing isih urip. Bareng esuk  loro-lorone tangi sing diijoli bayine nangis jempling-jempling. Nanging bareng layon ditliti, kebukten iku dudu anake. Wong loro padu rebutan anak, prakaran ana ngarsane Prabu Soleman. Sang Prabu Soleman dhawuh marang prajurit kang ngadeg ana cedhake: “Bayi kang urip iku sigaren dadi loro, sigarane paringna marang wong iki!”

Sing siji, ibune bayi kang isih urip, njerit: “Sampun Gusti, sampun dipejahi anak kulo, kaparingna dhateng piyambak ipun”.  Sijine matur: Boten Gusti, adilipun kalih-kalihipun kedah pejah”. 

Soleman saiki ngerti, endi ibu kang temenan endi kang palsu. Banjur dawuh: “Bocah paringna marang dheweke, sabab iku ibune kang sanyatane.


Tulisan Versi Bahasa indonesia

BERITAJAWA.com - Ada dua wanita tuna-susila tinggal satu rumah. Dua-duanya melahirkan anak laki-laki. Ketika pada suatu malam anaknya yang satu meninggal, ketindihan pada waktu tidur, lalu ditukar bayi satunya yang masih hidup. Setelah pagi keduanya bangun yang ditukar bayinya menangis meronta-ronta. Tapi setelah bayi yang meninggal diteliti, terbukti itu bukan anaknya. Dua orang ribut rebutan anak, Mengajukan perkara ke hadapan Prabu Soleman. Sang Prabu Soleman menyuruh prajurit yang berdiri didekatnya: “Bayi yang masih hidup itu tolong dibelah menjadi dua, belahannya tolong kasih sama orang ini.”

Yang satu, ibunya bayi yang masih hidup, menjerit: Jangan Gusti, jangan dibunuh anak saya, kasih saja sama si dia”. Satunya bilang: Jangan Gusti, kalau mau adil keduanya harus meninggal”. Soleman sekarang tahu, mana ibu yang sebenarnya dan mana yang palsu. Lalu menyuruh:” Anak itu tolong kasih sama si dia, sebab itu ibunya yang sebenarnya.

Jakarta, 02 November 2015
Salam,


Mbah Ribut

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger