.

.

Pepesthen Mati

BERITAJAWA.com - Saben wong kepengin urip, urip terus moh mati. Umpama bisaa ngono kepengin tetep ana donyo salawas-lawase.
Nanging mati mujudake pepesthen mutlak, kang ora ana kajabane.
SABEN WONG KUDU MATI, tegese pindhah alam, saka alam wadhang(=donyo), menyang alam alus (=kalenggengan).

Manungsa lahir ana donyo wujud jabang bayi, ora peduli kuwi bayine sapa, kabeh nggawa pepesthen mati.
Tangan kiwa tangan tengen loro pisan nggawa pratandha kang padha M.M (= Memento Mori - Elinga manungsa kowe bakal mati)

Manungsa kudu mati. Iki Hukum mutlak, kang ora ana wong bisa nulak.Emane ora ana wong siji wae kang ngerteni, kapan kudu mati.
Pati tekane kaya maling ing tengah wengi, ora ngabari sadurunge.
Mula dhawuhe Gusti Kang Murbeng Dumadi diajeg siyaga lan jaga-jaga, yaiku urip kang suci, jujur pangucap lan tumindhake.

Jakarta, 18 Juli 2015
Salam,

Mbah Ribut
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger