.

.

DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DiAWALI HURUF T

  

Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa


Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Zwww.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.


Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…


Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.


Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF T

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Tai
Tinja
Tinja
Tahi/Tinja
Takon
Taken
Mundhut priksa
Bertanya
Tali
Tangsul
Tangsul
Tali
Tamba
Jampi
Usada
Obat
Tanpa
Tampi
Tampi
Terima
Tandur
Tanem
Tanem
Tanam
Tangan
Tangan
Asta
Tangan
Nangani
Nangani
Ngasta
Mengerjakan
Tanda Tangan
Tanda Tangan
Tapak Asma
Tanda Tangan
Tangga
Tanggi
Tanggi
Tetangga
Tangga Teparo
Tangga tepalih
Tangga Tepalih
Para Tetangga
Tanggung
Tanggel
Tanggel
Tanggung
Tanggung Jawab
Tanggel Jawab
Tanggel Jawab
Tanggung Jawab
Tangi
Tangi
Wungu
Bangun
Tau
Nate
Nate
Pernah
Tangis
Tangis
Muwun
Menangis
Tapel
Tapel
Raketan
Tapal
Tapih
Tapih
SInjang
Kain Wanita
Tari
Taros
Taros
Tanya, Menawar
Tawa
Tawi
Tawi
Tawar
Tebu
Rosan
Rosan
Tebu
Teka
Dhateng
Rawuh
Datang
Tekan
Dumugi
Dumugi
Tiba/Samapai
Teken
Teken
Lantaran
Tongkat
Telu
Tiga
Tiga
Tiga
Tembaga
Tembagi
Tembagi
Tembaga
Tembang
Sekar
Sekar
Lagu/ Nyanyian
Terus
Lajeng
Lajeng
Terus
Tetak
Supit
Supit
Supit
Tiba
Dhawah
Dhawah
Jatuh
Temu
Panggih
Panggih
Temu
Tepung
Tepang
Tepang
Kenal
Terus
Lajeng
Lajeng
Terus
Tilik
Tuwi
Sowan
Berkunjung
Tinggal
Tilar
Tilar
Tinggal
Tonton
Tingal
Priksa
Lihat
Tontonan
Tetingalan
Tetingalan
Pertunjukan
Tuduh
Tedah
Paring Priksa
Memberitahukan
Tuku
Tumbas
Mundhut
Membeli
Tulis
Serat
Serat
Tulis
Tulisan
Seratan
Seratan
Tulisan
Tuma
Tuma
Itik
Kutu Rambut
Tumbak
Waos
Watongan
Tombak
Tuna
Tuni
Tuni
Rugi
Tunggal
Tunggil
Tunggil
Satu, Tunggal
Tunggang
Tumpak
Titih
Naik
Tunggangan
Tumpakan
Titihan
Kendaraan
Tiunggu
Tengga
Tengga
Tunggu
Turu
Tilem
Sare
Tidur
Tutu
Tutu
Tedhak
Turun
Turon
Tileman
Sareyan
Tidur
Tutur
Sanjang
Paring Priksa
Berkata
Tuwa
Sepuh
Yuswa
Tua
Tetuwa
Sesepuh
Sesepuh
Sesepuh, Tetua
Nuwani
Nyepuhi
Nyepuhi
Bersikap Tua

Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
Photo Ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger