.

.

Sing Podho Rukun lan Guyup

BERITAJAWA.com - Sebut wae mbok rondo kuwi, Narto Dengguk. Duwe anak telu wis mentas kabeh lan anak-anake wis podho sukses , sing anak barep merantau ana ing Jakarta, anak sing keloro manggon ing Kebumen, sing anak ragil manggon cerak omahe mbokne.

Naliko anake sing barep balik  nengok mbokne, anake mau kondho karo mbokne.
Mbok-Simbok, wulan Juli sesuk Simbok kuwi ulang taun sing ke 85 taun, piye nek tak gawe acara sing geden ngundang tonggo-tonggo gawe kenduren? Mbokne mangsuli, rasah wae le.

Simbok  kuwi ning ngomah dhewekan ora ana koncone,  simbok melu aku lan manggon ning Jakarta wae. Mbokne nyauri rasah wae le….


Nek ora gelem melu aku piye, nek simbok kuwi manggon dadi siji karo mbak Uut ning wetan kali kae. Mbokne nyauri meneh ora sah wae le, aku tak nunggoni omahe iki.

Nek melu kakang Blendung ning ke Bumen piye mbok, ketimbang ning kene simbok dewe?
Ora sah wae le, aku tetep nunggoni  ngomah iki.

Aku tak takon karo simbok, trus sak jane sing gawe simbok seneng kuwi opo mbak?
Sing iso gawe seneng aku gur siji le.
Opo kuwi mbok. Aku gur kepengin anak-anakku sing podho akur lan guyup, kuwi sing marai aku seneng le.

Jakarta, 19 Juni 2015
Salam,

Mbah Ribut
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger