.

.

Nagara kang ora ana wonge sing nganggur

BERITAJAWA.com - Ora adoh saka kene ana masyarakat gedhe, kena diarani Nagara, marga wargane ewon-ewon. Sanagara ora ana sing ngatur, kabeh padha nyambut gawe.  Tanpa diabani kabeh tumandhang manut kabiasane dhewe-dhewe.

Jaksa ora ana, hakim ora ana, pengadilan  ora ana, jalaran ora ana wong pasulayan, ora ana wong prakaran gugat-gugatan . Pulisi uga ora ana, marga ora ana begal, ora ana maling, ora ana wong nyopet, lalu lintas lancar, ora tau ana wong tabrakan. Pulisi ora ana, nanging tentarane  akeh banget, kabeh pendhudhuk dadi tentatara. Tentara-tentara iki tugase ora numpes mungsuh jero Nagara. Jero Nagara ora ana mungsuh, nanging nglawan musuh saka jaba.

Masyarakat kang nggumunake banget, patut ditiru. Sliramu kepengin ngerti masyarakat kaya mangkono kuwi sing ana ngendi?! Dununge ora adoh saka kene kandhaku, manggon ana wit gedhe. Apa kuwi?!! Apa dhemit?! Apa gendruwo utawa memedi?!!
Dudu dhemit utawa memedi , nanging semut.

Kewan semut wae, uripe iso padha rukun, gotong-royong lan ora gonthok-gonthokan karo wong liyo....
Nek kowe piye sedulur.....opo jenengan kalah karo kewan siji iki?!! opo jenengan ora podho isin karo kewan iki?!!

Jakarta, 6 April 2015
Salam,

Mbah Ribut
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger