.

.

Wiryo Gendhus Tukang Ngesot

BERITAJAWA.com -Tingkahe Wiryo Gendhus mendhem hormat, edan panguwasa. Oleh panguwasa amarga anggone ngesot karo kang kagungan panguwasa, ora amerga lalabuhane.
Panguwasa kaya mangkono iku dak-arani Panguwasa ngesot.
Panguwasa ngesot dipigunakake kanggo nyirnaake wong  jujur kang ngregoni tindake. Panguwasa kaya mangkono iku ora mesti suwe,

lan kerep-kerepe ngganyang awake dhewe.
Welingku kanggo kowe sedulur:
Aja tau kepingin panguwasa ngesot kaya mangkono iku!
Aja tahu ngesot panguwasa!
Aja tiru-tiru tindake Wiryo Gendhus, sing tukang ngesot kuwi.


Jakarta, 11 Maret 2015
Salam,

Mbah Ribut
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger