.

.

Topeng Wayang sing Turu Nganti 30 Taun

 
 Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com -YOGYAKARTA-Kesenian tradisional Jawa , Wayang wis dikenal  ning masyarakat luas, wayang golek , wayang kulit, lan wayang wong. Nanging akeh wong sing padha durung ngerti karo wayang topeng.

Ing Kabupaten Gunungkidul tepate ana ing Dusun Danggolo, Kelurahan Purwodadi ning kono ana kelompok kesenian Wayang  Topeng ing Gunungkidul sing turu nganti sekitar 30 taun.
Salah siji anggota Panji Budaya, Sukatman, ngomongake, sak durunge pentas meneh pada 3 September 2014, sejak taun 1983 kesenian wayang topeng wis ora tau pentas meneh. Amerga perangkat gamelan wis didol.

“Mbiyen sing duwe gamelan Pak Sedikromo. Gamelan kepeksa didol amerga kanggo nyekolahake anake. Sak uwise kuwi, aku wis ora tau pentas,” kandhane Suktaman pas ditemui ana ing acara pentas wayang Topeng ana ong komplek Taman Budaya Yogyakarta, Minggu Paing (29/3/2015)

BJ
Sumber ilustrasi photo:www.budaya-indonesia.org

 Versi Tulisan Bahasa Jawa 

YOGYAKARTA – Kesenian tradisional Jawa. Wayang sudah dikenal di masyarakat luas, wayang golek, wayang kulit dan wayang orang. Tapi banyak orang yang belum tau tentang wayang topeng.

Di Kabupaten Gunung Kidul tepatnya di Dusun Danggolo, Keluarahan Purwodadi di sana ada sekelompok kesenian Wayang Topeng di Gunung Kidul yang tidur sampai sekitar 30 tahun. Salah satu anggota Panji Budaya, Sukatman, menyatakan, sebelum pentas lagi pada 3 September 2014, sejak tahun 1983 kesenian wayang topeng tidak pernah lagi dipentaskan. Karena perangkat gamelan yang digunakan pentas dijual.

“Dulu yang punya gamelan Pak Sedikromo. Gamelan terpaksa dijual karena untuk biaya anaknya sekolah. Setelah itu, kami tidak pernah lagi pentas," ujar Sukatman ditemui di acara pentas wayang Topeng di kompleks Taman Budaya Yogyakarta, Minggu Paing (29/3/2015).
BJ.


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger