.

.

Tampah

 

Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa
 
BERITAJAWA.com -Uborampe sing dipangku karo wong wadon iki jenenge tampah.
Tampah iki biasane kango nginteri beras utawa nepleki gabah, supaya beras dadi resik lan ora ana regete.

Cilikane mbak Uut, wong wetan kali, tampah iki malah kanggo mepe lempeng legendar, mepe intep, kanggo wadah jajanan pasar nek  pas arep among-among.

Tampah yaiku perabotan rumah tangga  sing digawe saka ayaman wit pring, sing biasane bentuke bunder lan  berdiameter  65-80 cm. Uborampe iki isih akeh digunaake masyarakat Indonesia amerga tampah uborampe sing becik , murah lan mestine akeh manfaate.

 Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Uborampe ynag dipangku sama sama perempuan ini namanya tampah.
Tambah biasanya digunakan untuk menepi beras atau padi, supaya beras menjadi bersih dan tidak ada kororannya.

Waktu mbak Uut masih kecil, orang selatan sungai, tampah ini digunakan untuk menjemur lempeng legendar, menjemur intep, tempat untuk menaruh jajanan pasar untuk among-among (sykurun).

Tampah yaitu perabotan rumah tangga yang dibikin dari ayaman bambu, yang biasanya bentuknya bulat dan berdiameter 65-80 cm. Uborampe ini masih banyak digunakan masyarakat Indonesia karena tampah ini bagus, murah dan pastinya banyak manfaatnya.

BJ.
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger