.

.

Sabdotomo Ngarso Dalem

BERITAJAWA.com -Yogyakarta - Rojo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X medhalaken  Sabdotomo, Jemuwah Wage (6/3/2015).

Ingsun maring dawuh marang sira kabeh, putra-putri Dalem, sedherek Dalem, sentono Dalem, uga para abdi dalem lan sira kang duwe kalenggahan ana ing Kraton Ngayogyakarta, nyambung karo Sabdotomo Ingsun naliko surya kaping 10 Mei 2012.

Mengertio, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung Kang Kuwasa Cipta, uga para leluhur-leluhur kabeh, mula Ingsun paring dawuh, yaiku:

1. Ora iso sapa wae ngungkuli utowo nduwuri mungguhing Kraton.

2. Ora iso sapa wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram luwih-luwih kalenggahan
    tatanan Mataram Kalebu kang gandeng cenenge karo tatanan pamarentahan
    kang bisa mutusake Raja.

3. Marang sapa wae kang uwis kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan.

4. Sing gelem lang ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam,
    kuwi sing pantes diparingi lan diparingake ngleksanaake dawuh lan iso diugemi yaiku,
    pangucape  iso diugemi,  ngrumangsani sapa ta sejatine, ngugemi asal usule,
    kang gumelar iki wis ana kang nata dumadi ana lir gumanti ora kepareng dirusuhi

5. Sing disebut tedak turun Kraton, sapa wae lanang utawa wedok durung mesti
    diparengake ngleksana ake dawuh kalenggahan, kang kadawuhake wis tinitik.
    Dadi yen ana kang omong babagan kalenggahan nata Nagari Mataram sapa wae
    luwih-luwih    Pengageng Pangembating Praja, ora dikeparengake, kuwi kleru utawa luput.

6. Anane Sabda Tama, kanggo ancer-ancer parembagan apa wae uga Paugeran Kraton.
    Semono uga negara nggunaake undang-undang

7. Sabdotomo kang kapungkur, kawedarake jumbuh anane Undang-Undang Keistimewaan,
    jumbuh anane Perdais lan Danais.

8. Yen butuh mbenerake undang-undang Keistimewaan dasare Sabda Tama lan ngowahi
    undang-undange.

 Kuwi kabeh dawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi.

   BJ.
   Sumber Photo ilustrasi:www.bayudardias.staff.ugm.ac.id
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger