.

.

Makna kehidupan ing sawalike Tembang Gundul-Gundul Pacul-Cul


Tulisan Nganggo Versi Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com -Lirik Tembang "Gundul-gundul Pacul"

Gundul-gundul pacul cul gembelengan

Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan

Wakul ngglimpang segane dadi sak latar

Maknane:
Gundul yaiku sirah sing ora ana rambute babar blas. Sirah kuwi lambange kemuliaan, kehormatan seseorang. Mulane  gundul artine kehormatan sing tanpa mahkota

Pacul yaiku alat petani sing digawe saka wesi segi empat. Pacul yaiku lambange kawula cilik sing akehe para petani.

Gundul Pacul artine menawa uwong dadi pemimpin kuwi ora diwenehi mahkota nanging dheweke gowo pacul kanggo macul, ngupayakake supayo rakyate sejahtera. Wong Jawa ngomongake pacul yaiku papat kang ucul. Kang duwe arti: kemuliaan uwong kuwi tergantung ning papat hal yaiku: Nggunakake kuping, mata, cangkem lan irung.

1.    Kuping gunane kanggo ngrungokake nasehat.
2.    Mata gunane kanggo dhelok sengsarane rakyat
3.    Cangkem kanggo ngomongake sing adil.,
4.    Irung kanggo ngambu wewangian sing becik, kepapat hal kuwi nek nganti ucul,
       wis jan ora duwe kehormatan babar blas.

Gembelengan artine, gedhe sirahe, sak penake dewe. Akeh pemimpin sing lali menawa dheweke kuwi ngemban amanah rakyat.  Nanging dheweke malah:

1.     Nggunakake kekuasaane kanggo kemuliaan dewe.

2.      Nggunakake kedudukanne kanggo seneng-seneng dewe .

3.      Dheweke nganggep menawa kekuasaan kuwi  amerga dheweke  pinter.   

Nyunggi wakul, gembelengan Nyunggi wakul artine gowo wakul (wadah sego) ing sirahe. Akeh pemimpin sing lali nek dheweke kuwi lagi ngemban amanah sing penting gowo wakul ing sirahe. Wakul yaiku simbol kesejahteraane rakyat. Sugihe negara, sumberdaya, Pajak yaiku isine. Artine menawa sirah sing dianggep kehormatane ono ing ngisor wakul duwene rakyat. Kedudukanne ing ngisor wakul rakyat. Sapa sing luwih dhuwur  pangkate, sing ngowo wakul utawa sing dhuwe wakule? Mestine wae sing dhuwe wakul. Sing gowo wakul gur dadi bature sing duwe, lan akeh pemimpin sing dho gemblelengan saiki.

Akibatnya wakul ngglimpang segane dadi sak latar.

Nek dadi  pemimpin gembelengan,  sumber daya dadi temumplak ana ing ngendi-ngendi. Dheweke ora terdistribusi becik. Kesenjangan ana ing ngendi-ngendi. Sego sing temumplak ing lemah ora iso dipangan meneh amerga reget. Maka  tugase gagal ngemban amanah rakyat.

BJ

Tulisan Versi Bahasa Indonesia 

Lirik Tembang "Gundul-gundul Pacul" 

Gundul-gundul pacul cul gembelengan

Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan

Wakul ngglimpang segane dadi sak latar


Maknanya:

Gundul yaitu kepala yang nggak ada rambutnya sama sekali. Kepala itu lambangnya kemuliaan, kehormatan seseorang. Makanya gundhul artinya kehormatan yang ada mahkotanya.


Pacul yaitu alat petani yang dibikin dari besi segi empat. Pacul yaitu lambangnya rakyat kecil, kebanyakan dari para petani.


Gundul Pacul yang artinya, bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kang ucul (empat yang lepas), artinya bahwa:

Kemuliaan seseorang akan sangat tergantung empat hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga dan mulutnya.

1. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat.

2. Telinga digunakan untuk mendengar nasehat.

3. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan.

4. Mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil.

Jika empat hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya.Gembelengan

Gembelengan artinya besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya.

Banyak pemimpin yang lupa bahwa dirinya sesungguhnya mengemban amanah rakyat. Tetapi dia malah:

1. Menggunakan kekuasaannya sebagai kemuliaan dirinya.

2. Menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusia.

3. Dia menganggap kekuasaan itu karena kepandaiannya.

Nyunggi wakul, gembelengan Nyunggi wakul

Artinya membawa bakul (tempat nasi) di kepalanya.Banyak pemimpin yang lupa bahwa dia mengemban amanah penting membawa bakul dikepalanya.

Wakul

Adalah simbol kesejahteraan rakyat.

Kekayaan negara, sumberdaya, Pajak adalah isinya. Artinya bahwa kepala yang dia anggap kehormatannya berada di bawah bakul milik rakyat.

Kedudukannya di bawah bakul rakyat.

Siapa yang lebih tinggi kedudukannya, pembawa bakul atau pemilik bakul?

Tentu saja pemilik bakul.

Pembawa bakul hanyalah pembantu si pemiliknya.

Dan banyak pemimpin yang masih gembelengan (melenggak lenggokkan kepala dengan sombong dan bermain-main).

Akibatnya

Wakul ngglimpang segane dadi sak latar Bakul terguling dan nasinya tumpah ke mana-mana.

Jika pemimpin gembelengan, maka sumber daya akan tumpah ke mana-mana. Dia tak terdistribusi dengan baik. Kesenjangan ada dimana-mana. Nasi yang tumpah di tanah tak akan bisa dimakan lagi karena kotor. Maka gagallah tugasnya mengemban amanah rakyat!


 
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger