.

.

Lumpang lan Alu

BERITAJAWA.com -Lumpang lan alu yaiku sapasang piranti dapur tradisional sing nganti saiki isih akeh ditemoke ing masyarakat Jawa. Awale  piranti lumpang-alu iki luwih akeh gunane kanggo nutu pari dadi beras, nangging soyo suwe  gunane  malah kanggo nutu beras dadi glepung. Kuwi salah siji alih gunane sing kedadean nang piranti dapur kasebut. Piranti dapur sing wis umur atusan taun kuwi uga digunakne karo suku-suku liya ing Nusantara.

Umume, alu digawe saka kayu, kaya tho kayu jati, kayu nangka, utawa jenis kayu liyane sing kuwat, lagekne lumpang digawe saka kayu, watu utawa wesi. Lumpang sing digawe saka kayu utawa watu pasangane karo alu sing digawe saka kayu.

Masyarakat Jawa wis nggunakne piranti iki saorane ket masa pertanian pari permanen. Tetembungan iki wis terekam ing jero


kamus Baoesastra Djawa karangan WJS Poerwadarminta (1939).Ing halaman 278 kolom 2 diomongake menawa lumpang digawe saka kayu utawa watu dibentuk balok utawa silinder, ing tengahe bolong nduwe guna kanggo nutu. Dhuwur sekitar 30-50 cm lan amba sisih ngisor 25 cm x25 cm, ambane sisi dhuwur 40cm x 40 cm.
Lagekne alu (Poerwadarminta, 1939, hlm 7 kolom 1&2) nduwe bentuk silinder, diameter sekitar 5-10 cm, dawa sekitar 120-150 cm, bagian tengah berlekuk luwih cilik kanggo cekelan tangan.
BJ.
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger