.

.

SINAU BAHASA JAWA KRAMA INGGIL DI AWALI HURUF D

 

Tulisan Versi Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .

Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.
DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF D


NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Dadi
Dados
Jadi
Dumadi
Dumados
Dumados
Menjadi
Kedadeyan
Kedadosan
Kedadosan
Terjadi
Dagang
Gramen
Gramen
Dagang
Dalan
Margi
Margi
Jalan
Dandan
Dandos
Busana
Berhias
Dandan-dandan
Dandos-dandos
Dandos-dandos
Memperbaiki
Ndandani
Ndandosi
Mbusanani
Merias
Dawa
Panjang
Panjang
Panjang
Memanjang
Memanjang
Memperpanjang
Deleh
Suka
Paring
Taruh/letak
Ndelehaken
Nyukakaken
Maringaken
Meletakkan
Deleng
Tinggal
Priksa
Lihat
Ndeleng
Ningali
Mriksani
Melihat
Sapendeleng
Sapeninggal
Sapeninggal
Sepenglihatan
Derma
Drema dermi
Drema dermi
Amal
Saderma
Sadremi
Sadremi
Hanya karena
Desa
Dhusun
Dhusun
Desa
Padesaan
Pedhusunan
Pedesaan
Dhadha
Dhadha
Jaja
Dada
Dhayoh
Tamu
Tamu
Tamu
Dhek
Kala
Nalika, kala
Ketika
Dhemen
Remen
Remen
Seneng, suka
Remenan
Remenan
Kesenengan
Dhengkul
Dhengkul
Jengku
Lutut
Dhewe
Piyambak
Piyambak
Sendiri
Dheweke
Piyambakipun
Panjenenganipun
Dia
Dhisik
Rumiyen
Rumiyen
Dahulu
Dhuwit
Arta
Arta
Uang
Dhuwur
Inggil
Luhur
Luhur/tinggi
Di
Dipun
Dipun
Di
Dina
Dinten
Dinten
Hari
Padinan
Padintenan
Padintenan
Harian
Dlancang
Dlancang
Kertas
Dodot
Dodot
Kampuh
Kain
Dokok
Dekek
Paring
Letak
Ndokokake
Ndekekake
Maringaken
Meletakkal
Doyan
Purun
Kersa
Mau
Doa, Adol
Sade
Sade
Jual
Dol tinuku
Sade tinumbas
Sade tinumbas
Jual beli
Dolan
Dolan
Ameng-amengan
Bermain-main
Dom
Jarum
Jarum
Jarum
Dudu
Sanes
Sanes
Bukan
Duga
Dugi
Dugi
Duga
Kaduga
Kedugi
Kedugi
Duga
Dulur
Dherek
Dherek
Saudara
Sedulur
Sedherek
Sentana
Saudara
Paseduluran
Pasedherekan
Pasedherekan
Persaudaraan
Durung
Saderengipun
Saderengipun
Sebelumnya
-E
Ipun
Ipun
 BJ:Disarikan Saka:Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger