.

.

Blangkon

  
 Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com -Blangkon yaiku tutup sirah sing digawe saka bahan batik lan sing nganggo wong lanang sebagai bagian saka klambi tradisional Jawa.

Nek menurut wujudte blangkon kuwi ana 4 yaiku: blangkon Ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Banyumasan, lan  Blangkon Kedu.Kanggo beberapa tipe blangkon ana sing nggunakne mondholan sing ana ing buri blangkon.

Mondholan  iki nandakake menawa rambute wong lanang  mbiyen kuwi dowo lan kerep  dikucrit ono ing mburi sirah, dadine bagian kesebut tersembul ing  mburi blangkon.
Saiki lilitan rambut sing dowo sing dadi mondholan wis dimodifikasi amerga wong saiki akeh-akehe rambute cepak lan gawe mondholan sing dijahit langsung ono ing bagia mburi blangkon. Blangkon Surakarta mondholane trepes utawa gepeng nek mondholane gaya Yogyakarta bentuke bunder kaya onde-onde.


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Blangkon yaitu tutup kepala yang dibuat dari bahan batik dan biasanya yang memakai orang laki-laki sebagian bagian dari pakaian tradisional Jawa.

Kalau menurut bentuknya balngkon itu ada 4 yaitu: blangkon Ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Banyumasan, dan  Blangkon Kedu. Untuk beberapa blangkon ada yang menggunakan mondholan yang ada dibelakang blangkon.

Mondholan ini menandakan kalau orang jaman dulu ramputnya panjang dan sering dikuncir ada dibelakang kepala, jadi bagian tersebut tersembul di belakang balngkon.
Sekarang lilitan rambut yang panjang yang menjadi mondholan sudah dimodifikasi karena oran jaman sekarang kebanyakan rambutnya sudah pendek dan yang dijahit lansung di bagian belakang blangkon. Blangkon Surakarta mondholannya trepes atau gepeng sedangkan mondholan gaya Yogyakarta bentuknya bulat kaya kue onde-onde.
BJ.
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger