.

.

Bende utawa Gong

Bende utawa gong cilik iki iso ditemoake ana ing pulau-pulau Nuswantara utawa Indonesia seko Sumatera, Maluku lan Papua.
Jaman mbiyen, bende iki biasane ditabuh kanggo menehi pratanda masyarakat supaya biso ngumpul ing alun-alun. Biasane sing bende iki dingo panguasa menehi tetenger ben rakyate pada kumpul ngombyongi rawuhe raja utawa penguasa ing daerah kuwi mau.  Sok-sok bende iki uga dingo menehi tetenger anane pesta rakyat.

Saiki bende, ing jaman iki uga dienggo tetabuhan ngiringi tarian “Ledek Munyuk” sing pentase ana ing dalan-dalan utawa kampung-kampung.

Bende biasane digawe saka bahan kuningan. Miturut sejarahe, Bende wis ono seka ing jaman nenek moyang mbiyen. Bab kuwi wis ana buktine sing ana ing relief candi Sukuh ing abad 15. Ing gambar relief kuwi mau ketok bentuk lan wujud bende kesebut.

BJ
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger