.

.

Sicebol wuta kang nggrayangi gajah

BERITAJAWA.com -Wong kang duwe panemu  Gusti Allah ora ana”, iku ibarate wong cebol wuta kang nggrayangi gajah: wong cebol lima kabeh wuta , kepengin ngerti gajah, gajah iku kaya ngapa. Wong lima genti-genti nggrayangi  gajah.
Wong wuta  I    :  nggrayangi tlale gajah, bakda nggrayangi  kandha:   “Gajah iku kaya ula.
Wong wuta II    : nggrayangi sikil gajah banjur kandha: gajah kuwi kaya glugu.
Wong wuta III   : nggrayangi kuping gajah, bakdha nggrayangi kandha:” gajah iku kaya tepas.
Wong wuta IV   : nggrayangi butute, kandha: “Gene gajah ki  mung kaya pecut.
Wong wuta V    : ngadeg ana ngisor gajah, grayah-grayah mandhuwur ora gaduk, grayah-grayah ngiwa-nengen ora nemu apa-apa wong iki kandha:  “Gajah iku ora ana”Si Cebol wuta iki gambare wong kang kandha: “Gusti Allah ora ana”.  Ora marga Allah ora ana, nangging marga manungsane kang ora gelem ngakoni ananNe.

Jakarta, 29 Januari 2015
Salam,

Mbah Ribut


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger