.

.

ASAL MULANE BEKAKAK

 
 NGURI URI KABUDAYAN 
ASAL MULANE BEKAKAK

    Upacara BEKAKAK kuwi dadi kegiatan sing adiluhung kanggo warga Gamping, kabupaten sleman – ngayogyakarta. BEKAKAK nduwe arti mbeleh korban kewan utawa manungso. Nanging sing dimaksud manungso kuwi boneka sepasang lungguh silo, digawe seko tepung ketan diiseni gulo jawa. Iki dijenengke saparan, mergane di lakoni sasi kaping pindo kalender jawa.
    Awale bekakak di peringati mergo ono musibah, sepasang abdi dalem kraton ngayogyakarta. Koyo opo critane? Penasaran, makane podho di simak yo.
    Tahun 1755, pengeran Mangkubumi diangkat dadi Raja sing kapisan neng ngayogyakarta Hadiningrat, alias Sri Sultan Hamengkubuwono 1. Beliau nduwe maksud pingin mbangun kerajaan kanggo omahe. Ngenteni mangsa pembangunan istana kuwi, sultan milih leren neng pesanggarahan neng daerah Ambarketawang – sleman. Warga kono nduwe gawean tukang ngumpulke watu gamping.
    Neng pesanggrahan kuwi Sri sultan nduwe abdi dalem, ora meng siji tapi akeh, nanging ono sepasang abdi dalem sing paling setia marang sultan jenenge Kyai lan Nyai Wirasuta, sepasang kuwi dadi penongsonge sri sultan. Sakwijining dino teko utusan seko kraton ngadep Kanjeng Gusti.
Utusan : Nyuwung Pangapunten Kanjeng Gusti, Kulo badhe ngadep.
Sri Sultan : Ough. Yo. Terusno. Piye bangunane wis dadi durung.
Utusan : Sampun Kanjeng Gusti
Sri Sultan : Nek ngono sesuk – esuk kabeh podho siap mangkat neng Kraton
Utusan : Nun injih Kanjeng Gusti
    Nanging Kyai lan Nyai Wirasuta isih betah neng pesanggarahan (Ora Gelem Pindah).
Kyai/Nyai : Nuninjih Kanjeng Gusti, Kulo Nyuwun Pangapunten.
Sri Sultan :  Ngapa
Kyai/Nyai : Kulo lan garwa kulo tasih remen urip wonten mriki, Menapa Maneh anggenipun angon wedus lan bebek sampun katah.
Sri Sultan : Yo wis, nek kowe isih betah, yo ora popo, naging dirawat yo pesanggrahan iki.
Kyai/Nyai : (rupane Sumringah)..... Matur Nuwun Kanjeng Gusti.
    Kyai lan Nyai Wirasuta seneng banget, dheweke nagajak anak lanang loro Raden Bagus Gombak Lan Raden Bagus Kuncung, sisan sak anak loro wadone Roro Ambarsari Lan Roro Ambarsekar, ora lali ngajak bature Kyai Lan Nyai Brengkut.
    Sakwijining dino, pas Jumat kliwon sasi sapar, Kyai Wirasuta karo garwane lagi reresik pesanggrahan, ora nyono gunung gamping seng cerak karo panggonane kuwi longsor, nguruk Kyai Lan Nyai Wirasuta, uwis ora sempet mlayu.
    Krungu Kabar Koyo Ngono, Sri Sultan kaget, mbasan ora basa – basi langsung mangkat sak rombongan menyang ndelok kejadian kuwi. Mergo mereka abdi dalem kesayangane Sri Sultan njaluk prajurite kon bongkar watu – watu sing podho tibo. Nanging jasad Kyai lan Nyai Wirasuta ora ketemu. Atine Sultan Loro lan trenyuh, ditinggal abdine sing setyo. Banjur wis ilang roso trenyuh, sultan oleh kabar maneh warga sing manggon neng pinggiran gunung gamping mati mergo kerontokkan watu gamping, ndilalahe pas sasi sapar, tahun ben tahun kejadian iki terus terjadi.
    Akhire Sultan ngenehke titah kanggo warga gamping gawe syukuran utawa slametan karo sing kuasa Tuhan YME, ben bebas seko musibah utawa bencana, makane tekan saiki warga gamping kanggo nguri – uri kabudayan upacara BEKAKAK di selenggarakan.

Edgar Faraday
Sumber ilustrasi photo: www.exploringindonesia-reezank.blogspot.com


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger