.

.

54 KOSA-KATA BAHASA JAWA NGOKO DI AWALI HURUF J


Tulisan Versi Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.


Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.

 


DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF J


NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Jaba
Jawi
Jawi
Luar
Kejaba
Kejawi
Kejawi
Kecuali
Njaga
Njagi
Njawi
Di luar
Njaga
Njagi
Ngreksa
Jaga-jaga
Jagi-jagi
Ngreksa
Berjaga-jaga
Jago
Sawung
Sawung
Jago
Nyawungaken
Nyawungaken
Mencalonkan
Jagong
Jagong
Lenggah
Duduk
Jagongan
Jagongan
Lenggahan
Duduk-duduk
Jaluk
Tedha
Pundhut,suwun
Pinta
Njaluk
Nedha
Mundhut’ nyuwun
Minta
Jam
Jam, pukul
Jam, pukul
Jam
Jamu
Jampil
Loloh, usada
Jamu
Jejamu
Jejampi
Loloh
Berobat
Njamoni
Njampeni
Nglolohi
Mengobati
Janggut
Kethekan
Dagu
Jaran
Kapal
Turangga, kuda
Kuda
Jare, Ujare
Cariyosipun
Cariyosipun
Katanya
Jarit, jarik
Sinjang
Nyamping
Kain Panjang
Jaritan
Sinjangan
Nyampingan
Memakai Kain
Jarwa
Jarwi
Jarwi
Arti
Njarwakake
Njarwekaken
Njarwekaken
Menjelaskan
Kayu Jati
Jatos
Jatos
Jati, Inti
Sejati
Sejatos
Sejatos
Sejati
Jawa
Jawi
Jawi
Jawa
Njawani
Njawani
Njawani
Seperti Jawa
Jeneng
Nama
Asma
Nama
Jenggot
Jenggot
Gumbala
Janggut
Jero
Lebet
Lebet
Dalam
Njerokake
Nglebetaken
Nglebetaken
Memperdalam
Jeruk
Jeram
Jeram
Jeruk
Joged
Joged
Beksa
Tari
Njoget
Njoget
Mbeksa
Menari
Jungkat
Serat
Pethat
Sisir
Jungkatan
Seratan
Pethatan
Bersisir
Njungkati
Nyerati
Methati
Menyisir
Njejupuk
Pendhet
Pundhut
Ambil
Njupuk
Mendhet
Mengambil
Mendheti
Mundhuti
Mengambil berkali-kali
Njejupuk
Memendhet
Mumendhet
Mencuri

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger