.

.

Upacara Nguras Enceh ing Sarean Raja Imogiri

Photo ilustrasi: santapjogja.com  
     
Upacara nguras enceh utawa gentong dianakne ing kompleks sarean raja-raja Mataram ing daerah Pajimatan, Imogiri. Acara nguras enceh utawa  gentong iki saben dina Jumat kliwon ing wulan Suro. Upacara iki mesti  ditekani wong akeh, becik warga sekitar lan turis-turis. Ana sing mung pengen dhelok upacara, ana sing pengen ngerti maknane upacara kuwi  lan uga ana  sing kepengen ngalap berkah.

Salah sijining  upacara adat, nguras enceh utawa gendhong  sing ana ing kompleks sarean  raja-raja Mataram Imogiri dipercaya gawa berkah. Banyu sing saka genthong dipercaya bisa ngobati warna-warna  jenis penyakit lan tolak bala.

Enceh utawa gentong sing ana ing sarean  raja-raja iki ono  4, pendhak enceh kuwi duwe jeneng dewe-dewe. Ana sing jenenge  Kyai Danumaya saka Aceh,  Nyai Siyem sing asale saka Siam, Kyai Mendung  saka Turki lan  Nyai Danumurti saka Palembang. Papat enceh iki wenehane  saka  raja-raja kancane  Sultan Agung. Dipercaya nek  banyu  sing ning jero enceh-enceh iki  berkhasiat apik kanggo  kesuksesan lan kesarasan.

Sedina sak durunge upacara nguras enceh dilakoke, luwih disik dianake  upacara ngarak siwur (gayung banyu sing digawe saka batok kambil lan gagangnge saka pring) sing dijupuk saka  kantor camat Imogiri. Lagi nembe esuke dianake  Upacara Nguras Enceh. Urutan-urutan upacarane yaiku pembukaan, tahlil, wilujengan, doa, pengalungan untaian kembang nig enceh, lan sing jupuk banyu kudu  abdi dalem sing pangkate  Tumenggung utawa  Ngabei. Bar kuwi abdi dalem direwangi karo warga jupuk banyu  cidukan kuwi. Sak uwise enceh kebag  banyu , masyarakat umum lagi oleh  jupuk banyu  sing di anggep bertuah kuwi. Masyarakat percaya  menawa banyu  kurasan enceh kuwi iso gawa berkah lan iso ngobati leloro.

Enenge tradisi  nguras enceh iki narik perhatian kanggo masyarakat terutama wong-wong sing duwe kepercayaan tentang tradisi. Ing  tradisi nguras enceh saiki  dirasa luwih  meriah  amerga dienengke Kirab Budaya karo  arak-arakan gunungan ing sepanjang  dalan nuju sarean. Hal iki nunjuke menawa masyarakat Jawa ngormati para leluhur, terutama seorang raja seperti Sultan Agung, mereka nganggap raja kuwi  utusan Tuhan YME ing bumi iki.

BJ

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger