.

.

Pratingkahe Pitik


BERITAJAWA.com -Ana kampung utawa ning pedesaan pitik-pitik diumbar, babon ngetutake jago. Jago siji sing ngetutake babon akeh. Sang jago seneng-seneng karo babon-babon mau, akibate babon-babon padha ngendog. Endhogdiengremi dhewe karo babone, sijago ora ngrewes, malah ngedoh,  nutugake seneng-seneng karo babon-babon liyane. 

Endhong netes dadi kuthuk, dimong lan digolekake pangan karo babone. 
Jagone tetep ora ngrewes. Bali ngumpuli babone maneh, yen kuthuke wis gedhe-gedhe wis disapih.

Iki ibarate wong lanang  sing ora ngerti karo tanggung jawabe. Gawe anak sapenake, ora gelem ngopeni. Wong sing rada latip budine lan tengen pangrunguning batine, krungu sabda kang ngandika: “Kowe aja ngono!”
                                                                    BJ.

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger