.

.

Pratingkahe Bebek


BERITAJAWA.com -Aku weruh bebek, lanang siji wedoke sapirang-pirang. Bebek lanang seneng-seneng karo bebek wedok, milih sing disenengi  lan gelam ngladeni. Akibate bebek-bebek padha ngendhog. Anahe endhong-endhong ora diopeni, lanang ora ngopeni wedok ora ngopeni. Sing ngopeni wong liya, yaiku manungsa, didadar, didol, sawatara diteteske.

Sing dikon neteske babon kang lagi angrem.
Tekan le`ke` endhog-endhog bebek mau netes dadi meri, dimong gemati dening babone. 

Nuju sawijining dino pangemonge tekan pinggir blumbang.
Meri-meri nyemplung blumbang, babon bingung, meri-meri mau ora nggubris. Lantara lalakon iki Kang nggelar jagad paring osik: “Wong lanang lan wadon, ngertiya marang tanggung jawabmu


Tanggung jawab marang anak, aja kaya bebek!” Marang bocah-bocah dhawuh: “Aja gawe susah wong  tuwa kaya meri!”
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger