.

.

Kisah Segoro Kidul


Segoro Kidul sing ono ing tlatah Jawa saka jaman dhikik nganti jaman saiki isih di keramatke karo wong Jawa, khususe  Jawa tengah lan Jawa Timur. Kekeramatane segoro kidul ora luput saka sosok Kanjeng Ratu Kidul, sing konon berparas ayu banget. Mula saka kuwi nang bulan-bulan tertentu masyarakat sing ngandel karo kisah Ratu Segoro Kidul ngenekake ritual khusus sing tujuane kanggo ngajeni panguwasa Laut Segoro Kidul iki.

Ono akeh versi mengenai sapa sak tenane sosok Sang Ratu Kidul iki, aku krungu ono sing ngomong nek Kanjeng Ratu yaiku ora liya saka Ratu Kali Nyamat sing neruske tapa ning laut Segoro Kidul sak uwise entuk wangsit saka Yang Maha Kuasa . Ono ugo sing omong nek asale Ratu Kidul yaiku seka Dewi Kilisuci sing kepengin menebus tumindake sing kleru marang Lembu Mahesa Suro,  sing ngakibatke rakyate keno kutukan. Lan isih akeh meneh crita tentang asal-usule penguasa Segoro Kidul.

Iki kisah sing wis tau aku krungu dewe seka sesepuh ning Jawa Tengah sebenare penguasa Laut Segoro Kidul ono loro:

  1. Kanjeng Ibu Ratu Kidul:  kuwi sosok penguasa sing seneng nulung marang  manusia, lan ora seneng gawe dredah. Ayu rupane lan ke ibuan.
  2. Nyai Roro Kidul: yaiku patih saka Kanjeng Ibu Ratu Kidul
Ono crita kejadian aneh nek ora salah ning daerah Solo. Ono salah siji pawongan sing ora percaya karo penguasa Segoro Kidul, pawongan kuwi bengak-bengok kaya seolah-olah nantang karo sang Ratu Kidul. Lan esuke ngerti-ngerti ono kereta perang jaman mbiyen sing ngerti-ngerti ono ning panggonan kono. Kereta perang kuwi dicoba di pinggirke karo wong akeh ning ora ono sing kuat. Akhire ono salah siji pawongan sing pinter spiritual lan ngerteni nek kereta kuwi kagungane penguasa Segoro Kidul jarene, kereta kuwi gur di tutupi nganggo mori (gombal putih) lan ditaburi kembang, lan akhire sakwise 7 dina kereta kuwi ilang dewe.

Aku ora iso mbayangke seandaine manusia perang karo bangsa lelembut, aku dewe ora wani mbayangke efek seko peperangan kuwi.

Terlepas seko percaya opo ra percayo, ayo awake dewe kudu padha ngajeni karo sapado-podo. Sajrone ora padha ngrusuhi, lan kanggo kanca-kanca sing duwe cerita-cerita sing apik babagan Indonesia umume lan Pulau Jawa khususe, ayo sering. Kanggo  Ngelestareke budaya-budaya sing ono ning Indonesia.

Sumber photo: calvindamasemil.blogspot.com
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger