.

.

Agenda Tutup Malem Wulan Suro Ing Boyolali

Rombongan gowo sesaji lan endhas kebo kanggo dilarung ing  kawasan puncak Gunung Merapi ono ing acara Sedekah Gunung memperingati malam 1 Sura, Jemuah Legi(24/10/2014) malam. (Irawan Sapto Adi/JIBI/Solopos)

Wisata Soloraya sing siji iki ngrupakne agenda budaya ing Boyolali. Ritual Tutup bengi wulan Sura arep digelar ing Umbul Tirto Mulyo, desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jemuah Wage (21/11/2014) bengi mengko.

Ketua  penyelenggara Ritual Tutup bengi wulan Suro, Niko Demus, ngomongke agenda sing diselenggarake sing kepindho kuwi tujuane kanggo peringatan rampungnge ing wulan Sura, wulan  sing kanggo masyarakat Jawa dianggep dadi wulan sakral.

“Kanggo masyarakat Jawa sing isih terikat sacara batin karo budaya lan tradisi, wulan Sura tepat kanggo nglakoke introspeksi lan nyedhakake awake karo sing gawe urip. Dadine kanggo masyarakat Jawa, awal lan akhir wulan Sura yaiku wayah sing mesti ditandai sacara khidmat,” tembunge Niko wektu ditemoni wartawan neng Umbul Tirto Mulyo, Kamis Pon (20/11/2014).

Niko ngomongke ing  Ritual Tutup bengi wulan Sura mengko arep dilakoke prosesi ruwatan tolak balak kanggo pengunjung lan kondisi bangsa sacara umum sing dinilai isih akeh macem-macem masalah.

Kandane Niko, Hal sing paling penting seko ritual yaiku kanggo nguri-uri utawa nglestareke budaya Jawa.

“Kanggo pelaksanaan ritual, arep ana tontonan tari-tarian lan gending-gending Jawa, kirab, ngeculke manuk dara, nganti nguncalke macem-macem buah-buahan ning jero sendang sing arep diperebutke karo pengunjung. Beragam prosesi kesebut masing-masing ngrupakne salah siji simbol sing dadi bagian integral jero ritual,” kandane Niko.

Niko memprediksi Ritual Tutup bengi wulan  Sura iki arep ditekani 300 luwih pengunjung saka macem-macem wilayah ing Indonesia.

Khusus kanggo ruwatan tolak bala, manut dheweke, mamawa sing wis daftar asale saka macem-macem kutha neng njaba kutha susu, yakni Jakarta, Sragen, Wonogiri, Semarang, Sulawesi, Ternate, lan Papua.

“Umbul Tirto Mulyo dipileh amarga umbul kuwi biyen-biyene dadi panggonane raja lan punggawa keraton kanggo adus utawa tirakat. isih sakral,” kandane Niko.

BJ:sumber:solopos.com


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger