.

.

43 Kosa Kata Krama Inggil Bahasa Jawa Hurup ETulisan Versi Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.

 

DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DiAWALI HURUF E

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Edan
E`wah
E`wah
Gila
Kedanan
Kedanan
Kasengsem
Tergila-gila
Eling
Emut, e`nget
E`nget
Ingat, sadar
Kelingan
Ke`mutan, ke`
Ke`mutan, ke`
Teringat
Ngeling-eling
Ngemut-emut
Ngemut-emut
Mengingat-ingat
Elmu
Elmi
Elmi
Ilmu
Elu, melu
Tumut
Dherek
Ikut
Eluh
Eluh
Waspa
Air mata
Emas
Jene`
Jene`
Emas
Embah
Simbah
E`yang
Kakek
Embuh
Kilab, mboten
Duka
Tidak tau
Embun-embun
Embun-embun
Sundulan
Ubun-ubun
Embok
Embok
Ibu
Ibu
Enak
Eca
Eca
Enak
Kepenak
Sekeca
Sekeca
Enak perasaan
Kepenak
Sekeca
Dhangan
Sembuh dari sakit
Endem, mendem
Endem, mendem
Wuru
Mabuk
Endhi
Pundhi
Pundhi
Mana
Endas
Sirah
Mustaka
Kepala
Endheg
Kendel
Kendel
Henti
Mandheg
Kendel
Kendel
Berhenti
Ngendhegake
Ngendelaken
Ngendelaken
Menghentikan
Endhog
Tigan
Tigan
Telur
Ngendog
Nigan
Nigan
Bertelur
Meneng
Mendel
Mendel
Diam
Ngenengake
Ngendelaken
Ngendelaken
Membiarkan
Ener
Leres
Leres
Arah
Ngener
Ngleres
Ngleres
Menuju ke
Penahier
Leres
Leres
Tepat
Enggo, anggo
Angge
Agem
Pakai
Kanggo
Kangge
Kagem
Untuk
Nganggo
Ngangge
Ngagem
Memakai
Enggon
Enggen
Enggen
Tempat
Manggon
Manggen
Lenggah
Tinggal
Ngenggoni
Ngenggeni
Nglenggahi
Menempati
Panggonan
Panggenan
Panggenan
Tempat
Enom
Enem
Enem
Muda
Enom
Enem-eneman
Enem-eneman
Masa muda
Entek
Telas
Telas
Habis
Kentekan
Ketelasan
Ketelasan
Kehabisan
Epek
Pendhet
Pundhut
Ambil
Ngepek
Mendhet
Mundhut
Mengambil
Enya
Mangga
Mangga
Silahkan ambil


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger