.

.

Malem 1 SuroMalam 1 Suro sing uga ngepasi karo 1 Muharam neng Indonesia nduweni makna sing sethithik unik. Kanggo tunggalan tertentu paling utama masyarakat Jawa sing isih mitayani, bengi 1 Suro identik banget karo suasana mistis. Bener utawa mung mitos wae?

Ing malem 1 Suro iki dekne kabeh sing nduweni pusaka utawa gaman biasane duwe gawe jamasi pusaka. Kanggo njamasi senjata pusaka kaya keris, tumbak lan liyane. Ana ritual khusus sing kudu dilakoke kaya pasa, pati geni, sacawis, ngobong menyan, tumpengan .Dekne kabeh mitayani karo njamasi ing malem 1 Suro bakal nggawe pusaka tambah sekti. Ora pelak, kanggo masyarakat Jawa sing mercayani ritual iki, bengi 1 Suro dadi penting  banget. Dimensi gaib lan mistis neng bengi iki kuwat banget.

Kanggo dekne kabeh sing ora nduweni pusaka uga tetap nglakoke ritual khusus ing malem 1 Suro. Neng Keraton Surakarta, warga sekitar kerep nglakoke ritual Mubeng Benteng (Mengitari Benteng Surakarta), ana uga sing nglakoke ritual kungkum neng kali.
Keraton Surakarta lan Yogyakarta nganti saiki isih
nglanggengke ritual njamasan keris pusaka saben malem 1 Suro. Malah bubar diaduske, banyu sing digunakne kanggo njamasan dadi rebutan warga. Dekne kabeh mitayani banyu sing digunakne kanggo jamasan keris pusaka kuwi ngandung rahmat lan berkah.

Sebagian wong Jawa uga yakin menawa wulan Suro dadi wulan kebak kapesan, kuwi sing marakake nang bulan kesebut 'dilarang' nglakoke pesta khususe mantu. Kanggo dekne kabeh sing ngandel itungan-itungan Primbon, mesti wae ora arep nglanggar pesta mantu ing wulan Suro.

Neng persepsi Islam, wulan apes kaya Suro mesti wae ora ana. Kabeh dina yaiku becik lan ora ana wayah utawa udhar sing bisa nggawa kapesan manusia. Muncul pangandel babagan wulan Suro dadi wulan apes, bab iki ora ucul saka crita sejarah zaman kerajaan biyen. Nang zaman dhikik ing wulan Suro sakanggonan keraton neng Pulau Jawa ngenekake ritual ngedusi pusaka keraton.

Ritual
njamasi pusaka keraton nang zaman dhikik dadi siji tradisi sing nyenengna kanggo masyarakat sing nyat isih ngelak arep hiburan. Dadine karo kekuwatan karisma keraton digawe stigma babagan 'angker' wulan Suro.

Nek neng wulan Suro rakyat ngenekake hajatan khususe pesta mantu, bisa ngakibatke sepine ritual sing dianakne keraton alias keraton kalah pamor. Dampake arep ngurangi legitimasi lan kewibawaan keraton, sing nang wektu kuwi ngrupakne sumber samubarang hukum. Tradisi ngedusi keris lan pusaka iki uga dadi ajang kanggo mupuk kesetiaan rakyat marang Keraton.
Mitos babagan keangkeran
wulan Suro iki mangkana kuwat dihembuske, ben rakyat ngandel lan ora ngenekake kemempengan sing bisa nganggu acara keraton. Lan nganti saiki pangandel kesebut isih mangkana kuwat dicekel saka sakanggonan wong. Dadine ana sekelompok wong sing inng wulan Suro ora wani nganakake acara amarga dianggep bisa nggawa apes.

Ning kepriye wae uga pangandel arep malem 1 Suro lan wulan Suro isih ngakar kuwat. Samubarang ritual sing dilakoke ing malem 1 Suro wis dadi tradisi unik sing dipek lan percaya masyarakat Jawa sing sugih budaya adiluhung.

Mesti wae ora ana salahe uga tetap njaga tradisi ing masyarakat. Nuli benare malem 1 Suro kuwi bener-bener keramat? Utawa mung mitos? Sawonge temtu nduweni cara lan sudut pandang dhewe kanggo ngaji lan ngukure

Ilustrasi foto: www.vemale.com

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger