.

.

SI PUPU MALANG


Sak wijining dina, ono daerah sing dadi bekas jajahane londo. Daerah kuwi ora gedhe lan rakyate ora sugih, yo kasarane rodho mlarat. Naging nek ndelok jaman dhisik wong Belanda kuwi sadis nek nyiksa uwong ning daerah kuwi. Jenderal sing kondang jenenge Van Hoi Kirk. Warga sing urip neng kono di dadekke kuli, tukang pacul lan nek sing wadon kon dadi babu.
Tahun 1938, Van Hoi Kirk mboyong keluargane netep neng 


daerah kuwi sing jenenge kampung Pati Geni. Bojone Van kuwi jenenge Juli Van lander, rupane ayu sopo wae sing ndelok mesti kepincut. Piye sing ora kepincut, irunge mancung, matane biru, rambute lurus koyo nek saiki model iklan shampoo. Sak bendinane Juli senengane mlaku – mlaku, mubeng – mubeng kampung ndelok kegiatan warga kono.
Dino ning dino, sasi neng sasi tekan tahun neng tahun warga kono akeh sing sengsoro, bar nyambut gawe mek di pakani bulgur (beras abang) rasane ora enak, nanging gelem ora gelem warga kono kudhu nrimo.
Punijo salah sijine warga kampung pati geni wis ora krasan urip koyo ngene, mangkane dheweke nduwe penemu kanggo mbrontak penjajahane iki. Dheweke ngumpulke konco – konco kanggo mbrantas wong londo pimpinane Van Hoi Kirk. Nganggo alat sak anane pacul,cetok,bendo arep kanggo mateni wong – wong Londo. Pas tahun 1942 pembrontakkane Punijo gedhe – gedhean, kabeh omahe wong londo di obong, kabeh di pateni termasuk Van Hoi Kirk di tugel endase. Tinggal bojone si Juli sing during mati, Punijo nggiring karo nyekep si Juli neng kandhang sapi. Awake di perkosa lan podho di tugel seko ndas, tangan pupu karo sikile.
Kabeh tugelan kuwi mau di lebokke karung trus di buang neng kali. Nanging ono sing ketinggalan pupune Juli ora katut ke buang. Akhire di pendem neng omah dinase Van Hoi Kirk.
Uwis 20 tahun kepungkur kampung Pati Geni saiki urip mulyo. Akeh wargane sing nyewake omah bekas londo kanggo kos – kostan. Sing ngekost kuwi wong sing podha studi neng kampus Urip Jagat jenjang S1. Nah sing ngekost kuwi jenenge Tukiaman karo Arif. Ndilalah dheweke ngekost neng omah dinas e Van Hoi Kirk. Iso dibayangke omah – omah londo khan gedhe – gedhe. 

Edgar Faraday
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger