.

.

KOSA KATA KRAMA INGGIL BAHASA JAWA HURUF A


Tulisan Versi Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.


Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .

Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.

 


DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF A


NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
ARTI
Aba
Aba
Dhawuh
Perintah
Abang
Abrit
Abrit
Merah
Abot
Awrat
Berat
Kabotan       
Kawratan       
Kawratan       
Keberatan
Ngeboti   
Ngawrati       
Ngawrati       
Lebih
Adeg    
Adeg    
Jemeneng     
Berdiri
Ngadeg   
Adeg-adegan             
Jumenengan        
Sambil berdiri
Adi-adi                       
Adi-adi                       
Adi-adi                       
Manja
Adoh   
 Tebih                          
  Tebih
Jauh
Adoh-adohan             
Tebih-tebihan             
Tebih-tebihan             
Berjauhan
Kadohan
Ketebihen
Ketebihen
Terlalu jauh
Adus     
Adus     
Siram                                      
Mandi
Padusan
Padusan
Siram
Tempat Mandi
Adol  
Sade     
Sade   
Jual
Ngedol     
Nyade                        
Nyade
Menjual
Adus
Adus
Siram
Mandi
Padusan
Padusan
Tempat mandi
Padusan
Padusan
Pasiraman
Mandi sebelum puasa
Adhem
Asrep
Dingin
Kadheman
Kasrepen
Kasrepen
Kedinginan
Adhem panas
Asrep benter
Asrep benter
Deman
Adhep
Ajeng
Ajeng
Hadap
Madhep
Majeng
Majeng
Menghadap
Ajeng-ajengan
Ajeng-ajengan
Berhadapan
Ngadhep
Sowan
Marak
Menghadap
Adhi
Adhi
Rayi
Adik
Agama
Agami
Agami
Agama
AGE-AGE
Enggal-enggal
Engal-enggal
Cepat-cepat
Aja
Sampun
Sampun
Nilai
Aji
Aos
Aos
Nilai
Ngajeni
Ngaosi
Ngaosi
Menilai/menghargai
Pengaji
Pengaos
Pengaos
Bernilai
Aju
Ajeng
Ajeng
Maju
Maju
Majeng
Majeng
Maju
Ngajokake
Ngajokake
Ngajokake
Mengajukan
Ayake
Mbok menawi
Mbok menawi
Barangkali
Ayo
Mangga
Suwawi
Mari, silahkan
tAKeh
Kathah
Kathah
Banyak
Kakehan
Kekathahen
Kekathahen
Terlalu banyak
Akeh-akehe
Kathah-kathahipun
Kathah-kathahipun
Terlalu banyak
Akon
Aken
Dhawuh
Suruh
Aksama
Aksama-aksami
Aksama-aksami
Ampun
AKu
Saya
Ngaku
Ngaken
Ngaken
Mengaku
Ngakoni
Ngakeni
Ngakeni
Mengaku
Diaku
Dipunaken
Dipunaken
Diakui
Akon-akon
Aken-aken
Aken-aken
Dianggap
Ngaku-ngaku
Ngaken-aken
Ngaken-aken
Mengakui sebgai
Ala
Awon
Awon
Jelek
Piala
Piawon
Piawon
Kejelekan
Ala-ala
Awon-awon
Awon-awon
Meskipun jelek
Ngala-ngala
Ngawon-awon
Ngawon-awon
Menjelek-jelekan
Ngalang-ngalangi
Mambengi
Mambengi
Menghalangi
Alas
Wana
Wana
Hutan
Ali-ali
Sesupe
Sesupe
Cincin
ALih-elih
Pindah
Pindah
Pindah
Alis
Alis
Imba
Alis
Amarga
Amargi
Amargi
Karena
Amba, Jembar
Wiyar
Wiyar
Luar
Ngambakake
Miyaraken
Miyaraken
Memperluas
Ambu
Ambet
Ambet
Bau
Ngambu
Nganbet
Ngambet
Mencium
Ambung
Ambung
Aras
Cium
Ngambung
Ngambung
Ngaras
Mencium
Amit
Minta maaf
Ampir
Ampir
Pinarak
Singgah
Ana
Wonten
Wonten
Ada
Nganakaken
Ngawontenaken
Ngawontenaken
Mengadakan
Kahanan
Kawontenan
Kawontenan
Keadaan
Ana dene
Wondene
Wondene
Adapun
Anak
Anak, lare
Putra
Anak
Manak
Gadhah lare
Babararan
Bersalin
Anak-anak
Anak-anak
Peputra
Beranak
Andel
Pitados
Pitados
Percaya
Piandel
Kapitadosan
Kapitadosan
Kepercayaan
Ani-ani
Pungut
Pungut
Ani-ani
Ngene`ni
Mugut
Mugut
Menuai
Anom
Enem
Enem
Muda
ANtara
Antawis
Antara
Anti
Antos
Antos
Tunggu
Nganti
Ngantos
Ngantos
Sampai
Nganti-nganti
Ngantos-antos
Ngantos-antos
Menunggu-nunggu
Awan
Siyang
Siyang
Siang
Kawanen
Kesiangan
Kesiangan
Kesiangan
Awan-awan
Siyang-siyang
Siyang-siyang
Meskipun siang
Anut
Tumut
Dherek
Turut,ikut
Angger
Uger
Uger
Asalkan
Angon
Ange`n
Ange`n
Menggembala
Anyang,enyang
Awis
Awis
Menawar
Ngayang
Ngawis
Ngawis
Menawar
Anyang-anyang
Awis-awisan
Awis-awisan
Tawar-menawar
Anyar
Enggal
Enggal
Baru
Apa
Menapa
Punapa
Apa
Apal
Apal
Apal
Hapal
Apalan
Apalan
Apalan
Hapalan
Apik,becik
Sae
Sae
Baik, bagus
Apunten
Maaf
Ngapura
Ngapunten
Ngapunten
Memaafkan
Apura-ingapura
Ampunten-ing
Ampunten-ing
Saling memaafkan
Aran, jeneng
Nama
Asma
Nama
Ngarani
Mastani
Mastani
Menyebut
Arang
Awis
Awis
Jarang
Arep,doyan
Ajeng
Kersa
Mau,sudi
Ngarep
Ngajeng
Ngajeng
Didepan
Ari
Ari, adhi
Rayi
Adik
Ari-ari
Ari-ari
Tuntunan
Ari-ari
Asor
Awon
Andhap
Rendah
Kasoran
Kawon
Kandhapan
Kalah
Ngasor
Ngawon
Ngawon
Mengalah
Asu
Segawon
Segawon
Anjing
Ati
Manah
Penggalih
Hati
Aten-aten
Memanahan
Penggalihan
Pikiran
Atos-atos
Atos-atos
Hati-hati
Ngati-ngati
Ngatos-ngatos
Ngatos-ngatos
Berhati-hati
Awak
Badan
Salira
Badan, tubuh
Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
 Photo Ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger