.

.

JAWA NGOKO ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF WVersi Tulisan Nganggo Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF W

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGIL
ARTI
Waca
Waos
Waos
Baca
Maca
Maos
Maos
Membaca
Macake
Maosaken
Maosaken
Membacakan
Waosan
Waosan
Waosan
Bacaan
Wadi
Wados
Wados
Rahasia
Wahing
Wahing
Sigra
Bersin
Wani
Wantun
Wantun
Berani
Wanti-wanti
Wantos-wantos
Wantos-wantos
Nasehat keras
Waras, saras
Saras
Dhangan
Sembuh
Wareg
Tuwuk
Tuwuk
Kenyang
Warisan
Tilaran
Pusaka
Warisan
Warung
Wande
Wande
Kedai, warung
Marung
Mande
Mande
Berkedai
Wedhus
Menda
Menda
Kambing
Weh, weweh
Suka
Paring, caos
Beri
Me`ne`hi
Nyukani
Maringi, nyaosi,ngaturi
Memberi
Wedi
Ajrih
Ajrih
Takut
Memedi
Memedos
Memedos
Hantu
Watara
Watawis
Watawis
Kira-kira
Watu
Sela
Sela
Batu
Watuk
Watuk
Cekoh
Batuk
Wedang
Benteran
Unjukan
Minuman
Wedel
Celep
Celep
Cat kain
Medel
Nyelep
Nyelep
Mewarnai kain
Wektu
Wekdal
Wekdal
Waktu
Walanda
Welandi
Welandi
Belanda
Wengi
Dalu
Dalu
Malam
Werna, warna
Werni
Werni
Warna
Werta, warta
Wertos, wartos
Wertos,Wartos
Berita, kabar
Weruh
Sumerep
Priksa, wuninga
Tahu, melihat
Weteng
Padharan
Padharan
Perut
Wetu
Wedal
Wiyos
Keluar
Weton
Wedalan
Wiyosan
Hari kelahiran
Wicara
Wicanten
Ngendika
Bicara
Wudel
Wudel
Wudel
Pusar
Wong
Tiyang
Piyantun
Orang
Wrangka
Sarungan
Sarungan
Sarungan keris
Wulang
Wucal
Wucal
Ajar
Mulang
Mucal
Mucal
Mengajar
Wurung
Sande
Sande
Batal, gagal
Wilang
Wical
Wical
Hitung
Wilangan
Wicalan
Wicalan
Bilangan,hitungan
Wis
Sampun
Sampun
Sudah
Wuwuh
Wewah
Wewah
Tambah
Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
Photo ilustrasi: Frans Edi

          

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger