.

.

KRAMA INGGIL BAHASA JAWA DI AWALI HURUF U


Versi Tulisan Bahasa Jawa

Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.


Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .

Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.


 

 DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA
DI AWALI HURUF UNGOKO
KRAMA
KRAMA INGIL
ARTI
Udan
Jawah
Jawah
Hujan
Udan-udan
Jawah-jawah
Jawah-jawah
Hujan-hujan
Kodanan
Kejawahan
Kejawahan
Kehujanan
Udakara
Udakawis
Udakawis
Kira-kira
Ula
Sawer
Sawer
Ular
Ulat
Ulat
Pasuryan
Raut muka
Ulem
Ulem
Atur
Undangan
Ngulemi
Ngulemi
Ngaturi
Mengundang
Udhar
Udhar
Lukar
Kendor, tanggal
Undhun
Andhap
Andhap
Turun
Mudhun
Mandhap
Mandhap
Turun
Uga
Ugi
Ugi
Juga
Ujar, Nadar, Kaul
Ujar, Nadar, Kaul
Punagi
Janji, sumpah
Ngujari, nadari
Ngujari, nadari
Munageni
Berjanji untuk
Ulih
Antuk
Kondhur
Pulang
Mulih
Mantuk
Kondur
Pulang
Umbel
Umbel
Gadhing
Ingus
Umur
Umur
Yuswa
Umur, Usia
Wis umur
Wis umur
Sampun Yuswa
Dewasa
Upama
Upami
Upami
Umpama, Misal
Urip
Gesang
Sugeng
Hidup
Ngurip-urip
Nggesasang
Nggesasang
Memelihara
Panguripan
Panggesangan
Panggesangan
Penghidupan
Utama
Utami
Utami
Utama
Utang
Sambut
Pundhut, ampil
Pinjam
Ngutang
Nyambut
Ngampil
Meminjam
Utawa
Utawi
Utawi
Umpama
Uyah
Sarem
Sarem
Garam
Uyuh
Tayan
Toyan
Kencing
Uni
Ungel
Ungel
Bunyi, Suara
Muni
Mungel
Mungel
Bersuara
Muni-muni
Mungel-mungel
Mungel-mungel
Mencaci
Une`n-une`n
Ungel-ungelan
Ungel-ungelan
Ungkapan
Untu
Waos
Waja
Gigi
Upakara
Upakawis
Upakawis
Pelihara
Undang
Timbal
Atur
Panggil
Ngundang
Nimbali
Ngaturi
Memanggil
Unggah
Inggah
Inggah
Naik
Munggah
Minggah
Minggah
Naik
Ungah-unggah
Inggah-inggah
Inggah-inggah
Tanjakan
Ungkur
Pengker
Pengker
Belakang
Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
Photo ilustrasi: Frans Edi 
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger