.

.

BAHASA JAWA KRAMA INGIL AWALI HURUF CTulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa


Kamus Basa Jawa awalan huruf A nganti tekan huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahake  tulisan kamus bahasa jawa terjemah ing  bahasa Indonesia.

Kata utowo tetembungan dasar sing dienggo yaiku  bahasa jawa ngoko trus diterjemahake ana ing  ke bahasa jawa krama lan karma inggil lan ana ing bahasa Indonesia, lan arep tak tulis  bertahap wae nganti rampung ben ora loyo le ngetik , jih sedulur…..

Sugeng  nerjemahake  bahasa jawa nganggo bantuan  Kamus Bahasa Jawa paling lengkap mulai saka huruf A nganti huruf Z.

Ing ngisor iki  ana  peribahasa sing bisa tak kumpulake saka macem-macem sumber khasanah pustaka Jawa. muga-muga migunani kagem pajenengan sadayo sing isih peduli kebudayaan lokal asli nusantara .


Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Jawa dimulai awalan huruf A sampai huruf  Z
www.beritajawa.com mempersembahkan tulisan kamus pakai bahasa jawa terjemahan dari bahasa Indonesia.

Kata atau bahasa dasar yang digunakan yaitu pakai bahasa jawa ngoko lalu diterjemahkan ke bahasa jawa karma dan krama inggil dan kemudian kebahasa Indonesia,  kamus ini akan saya tulis secara bertahap saja sampai selesai supaya ngetiknya tidak loyo, bukannya begitu sedulur…

Silahkan menerjemahkan bahasa jawa pakai bantuan kamus Bahasa Jawa yang paling lengkap dari awalan huruf A sampai akhiran huruf Z.

Berikut dibawah  ini kamus  bahasa  jawa yang dapat kami kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk anda sekalian yang masih peduli kebudayaan lokal asli nusantara.
  DAFTAR KOSA KATA KRAMA INGGIL ING BAHASA JAWA DI AWALI HURUF C


NGOKO
KRAMA
KRAMA INGIL
ARTI
Cedhak-cerak
Celak
Celak
Dekat
Cekel
Cepeng
Asta
Pegang
Nyekel
Nyepeng
Ngasta
Memegang
Celathu
Wicanten
Ngendhika
Bicara
Cendhak
Andhapan
Andhapan
Pendek
Pendek
Cilik
Alit
Alit
Kecil
Cilikan
Alitan
Alitan
Yang Kecil
Coba
Cobi
Pacobanan
Pacoben
Pacoben
Percobaan
Cerita
Ceriyos
Ceriyos
Cerita
Cukup
Cekap
Cekap
Cukup
Kecekapan
Kecukupan
Cukur
Cukur
Paras
Cukur
Cumbana
Cumbana
Saresmi
Sanggama
Disarikan Saka:
Sudaryanto (penyunting), 1991. Tata Bahasa Baku Jawa, Yogyakarta:
Duta Wacana Unniversity Press. (hlm: 295-325).
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger