.

.

10. Petuah Wong Jawa

BERITAJAWA.com -

  10. Petuah  Wong Jawa

1."Ojo Adigang, Adigung, Adiguna".
    Artine: Ojo sok Kuasa, sok
    Gemedhe, sok Pinter.

2."Suro Diro Joyoningrat,
     Lebur Dening Pangastuti".
     Artine: Samubarang sifat atos atine,
     picik, angkara murka, mung bisa
     dikalahke  karo  sikap bijak,
     lembah manah lan sabar.

3."Ojo Keminter Mundak Keblinger, Ojo Cidra Mundak Ciloko".
     Artine: Ojo sok rumangsa pinter dewe, supaya ora salah arah;
     Aja dhemen nggawe curang ben ora celaka

4."Golek sampurnaning urip lahir batin lan golek kusumpurnaning pati”.
     Artine: Awake dhewe tanggung jawab kanggo nggoleki kesejahteraan urip neng donya lan
     jaman   kailangan.

5."Manungsa mung ngunduh wohing pakarti”.
    Artine: kegesangan manusia becik lan ala yaiku akibat saka perbuatane manusia kuwi dhewe.

6."Aja mbedakake marang sapadha-padha”.
    Artine: Regeni benthenan, ojo mbedak-mbedakake pepadha manusia.

7."Becik ketitik,olo ketoro".
    Artine: Tumindak sing apik utawa sing olo mesti terungkap uga

8.“Jer Basuki Mawa Beya”
    Artine: Kanggo gayuh kasenengan dibutuhake lelabuhan”

9."Budi dayane manungsa ora bisa ngungkuli garise Kang Kuwasa"
    Artine: Budi daya manusia ora bisa ngatasi takdir Yang Maha kuwasa

10 "Sekti tanpo aji digdoyo tanpo guru"(wis sakti tanpa ‘cekelan’)
      Artine: Tanpajimat, aji-aji, elmu kabatinan – lan wis linuwih tanpa ngguru.
      BJ
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger