.

.

Nyadran

BERITAJAWA.com -
Nyadran, Wujud Bakti marang  Leluhur
Jeneng nyadran iki asalé saka tembung sraddha, nyraddha, nyraddhan, banjur dadi nyadran.  Nyadran iku salah siji prosèsi adat budhaya Jawa awujud kagiyatan setaun sepisan ing sasi Ruwah  wiwit saka resik-resik saréan leluhur, mangsak panganan lan kenduri

Kanggo masyarakat Jawa  sasi ruwah dadi moment sing penting kanggo kagiyatan  ritual nyadran, kanggo tanda bekti kaleh tiang sepuh utawa sanak kadang sing wis tilar donya. Lewat tradisi iki ikatan batin antarane leluhur sing wis tilar donya lan keluarga sing isih urip terajut meneh ning untaian dunga.

Ora gur sekedar donga wae ning ritual nyadran biasane dilengkapi karo sesaji kanggo nyempurnake dunga. Sesaji sing disiapke yaiku: ingkung pitik, apem, ketan, kolak, sego golong, sego gurih, gedhang raja lan jajanan pasar. Sesaji iki duweni makna dewe-dewe. Intine sejaji yaiku symbul jaluk pangapura dateng leluhur sing wis tilar donya supayo kubure dijembarke` lan diterima kabeh amal kebecikane ning sisi Tuhan. Disamping kuwi keluarga lan anak cucune sing ditinggalke ben tansah urip rukun lan diwenehi kawarasan lan adoh soka beboyo.
BJ

Ing  sasi ruwah, wis dadi  tradisi masyarakat kagiyatan nyadran kanggo doangake  kerabat sing wis tilar donya.
Frans Edi


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger