.

.

AJINING DIRI SOKO LATHI AJINING ROGO SOKO BUSONO


AJINING DIRI SOKO LATHI AJINING ROGO SOKO BUSONO 

Kanggo kowe sing kabeneran lair dadi wong Jawa bokmenawa wis tau krungu tembung ning dhuwur utawa  wis malah  apal ning njaba sirah iki arti sabenere. Ning kanggo kowe sing durung ngerti artine, mula iki arep aku gamblangna sacara singkat, lan muga-muga minggunani.

Ajining awak soko lathi bisa diterjemahke sacara bebas yaiku rega awak seseorang ditentuke  saka tutur -katane (lathi = ilat). Pangajen becik utawa ala yaiku berkaitan karo jiwa sosial awake dhewe. wong liya arep mbiji  awake dhewe tergantung kepriye awake dhewe tutur katane. Nek awake dhewe kerep omong kasar,  wong liya arep mbiji  awake dhewe dadi wong kasar, sawalike wong iso ngenal awake dhewe dadi wong halus,lembut ora berpendidikan,bodoh lan liyane. Dadi betapa pentinge lan gedhe pengaruh ucapan awake dhewe terhadap kehidupan awake dhewe.

Awake dhewe saiki rembug, ajining rogo soko klambi (aji panampilan seseorang tergantung saka klambi). Maksudte  yaiku klambi seseorang bisa nunjukake status wong dimata wong liya. Wong  bisa didelok dadi wong sing sregep, lusuh, jorok didelok saka panampilan manungsa. Tau  kowe ndeleng kancamu sing saben  menyang kantor mesti klambine kusut (terkesan ora tau disetrika), mula wong disekitare ndelenge dadi kurang sregep/lusuh. Bahkan sacara ora disadari  klambi ning masyarakat awake dhewe bisa nimbulke persepsi seseorang kanggo awake dhewe. Ndeleng wong nganggo klambi compang-camping = pengemis/peminta2, seseorang sing nganggo klambi rapi lan berdasi = wong kerja kantoran. Dadi saiki sakarepe kowe arepe yok-apa kowe dipandang wong liya. Kabehe tergantung awake dhewe. Aji kowe, kowe dhewe sing menciptake karo berpedoman prinsip ajining awak soko lathi ajining rogo busono.

BJ

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger