.

.

Adat Jawa Mitoni

BERITAJAWA.com -

                         
Adat Jawa  Mitoni
Upacara mitoni asale saka tembung pitu , dadi upacara mitoni dianake` pas meteng umur  pitung sasi. Acara siraman namung dianakake kanggo mitoni anak mbarep. Ning pelaksanaane` upacara mitoni iki, calaon ibu sing lagi meteng pitung sasi diadusi nggango  banyu kembang setaman, lan karo didongake  khusus.


 Tata Cara upacara adat  Mitoni :
 1.  Siraman dilakukan karo sesepuh sing
 jumlahe` pitung uwong. Sing duwe arti jaluk doa  restu,supaya suci lahir lan batin. Sauwise` upacara adat siraman, banyu  pitung sumber air sing ning kendi dienggo raup, lan banyu sing ning  kendi entek, kendhine kudu dipecah.

2.  Nglebokake endhog pitik kampung ing njero kain calon ibu dening calon bapak, saka wetenge tekan nganti endhoke pecah, sing duwe makna supaya jabang bayi sing arep dilahirke  kanthi lancar lan ora ono alangan opo wae.

3.    Ganti nganggo klambi nyamping nganti kaping pitu, nganggo kain putih. Kain putih kanggo dasar klambi sing nomer siji, sing menehi pralambang jabang bayi sing arep dilahirke kuwi suci, lan diwenehi berkah karo sing Maha Kuasa. Diiringi karo pitakonan “pantes opo urung”, nganti ganti ping enem trus dijawab karo ibu-ibu sing pada teka “durung pantes.” Nganti sing kepitu nganggo klambi sederhana di jawab “pantes.” Ana dene klambi sing dienggo nyamping sacara urut lan nganti kaping  pitu lan diakhiri karo motif sing paling sederhana yaiku:
a. Sidoluhur
b. Sidomukti
c. Truntum    
d. Wahyu Tumurun
e. Udan Riris
f. Sido Asih
g. Lasem kanggo Kain
h. Dringin kanggo Kemben
BJ
Photo ilustrasi: indonesianheritagesociety.files.wordpress.com

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger