.

.

Tumbuk Yuswa Sleman kaping 98

BERITAJAWA.com -

Wis tekan wektune
Wektu sing pantes kanggo awake dhewe
Nggegulang rasa siji lan sijine
Apa sing wis tak tandur  neng kene?
Neng  bumi Sleman Sembada toh patine
Tambah umur mesthine
Tambah dewasa pikire
Sugeng tanggap warsa
98 taunJaman cilikanku
Lemah  subur, tani makmur
Jero  panji-panji gemah ripah loh jinawi
Suthik ngijon, parine bregadak

Ning saiki
Parine thukul, wohe mandhul
Sajene wae wis ora Kabul
Loji gedhong pating pethukul
Grumbul-grumbul padha diblantik bakul
Wong cilik gur dadi gadhul

Bayangna
Pejabat umuk kuasa
Antek-anteke kedanan bandha
Dhuwit rakyat entek ‘nggo blanja
Wong cilik sangsaya sengsara

Yo muga-muga wae
Khahanan pulih kaya biyene
Subur lemahe
Turah-turahan panenane
Leren korupsine
Makmur rakyate
Impen-impene Sleman Sembada
Sembada jiwa raga
Adil, makmur lan sentosa.
BJ
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger