.

.

Ora Ilok Kanggone Wong Jawa

Mitos Lan Fakta “Ora Ilok” Kanggo Wong Jawa


Ora ilok yaiku ngrupakne salah siji tradisi (mitos) wong jaman dhisik. Bentuke larangan sing yen dilanggar iso enthuk kutukan jarene? Ning saprene isih ana wong tuwa sing nggunakne beberapa ora ilok kanggo nglarang anak-anake. Sing dadi pitakonan yaiku yen awake dhewe melanggar ora ilok kesebut apa bener kutukan kuwi arep menimpa awake dhewe? Nek manut aku ora ngono kuwi.
Jebulna larangan beserta kutukan kuwi ngandung siji celathon sing becik banget isine kanggo jalani urip.

1. Mitos : Aja mangan neng ngarep lawang mundhak angel jodho.

Faktane : Ojo mangan neng ngarep lawang mergo lawang kuwi kanggo melba-mlebu uwong.
Dadi sopan mangan kok ora neng template, ugo bisa ngerepotke wong liyan lan awake dewe.
Ono resiko panganan tumpah mergo kesenggol wong liwat.

2. Mitos : Aja nglungguhi bantal mundhak wudunen.

Faktane: Bantal kuwi ngrupakne panggon kanggo Sirah, mula ora sopan nek digunakne kanggo bokong (di nglungguhi). Dadi iki hubungane karo aji kesopanan. Ora ana hubungane karo elmu kesehatan opo meneh karo elmu wudunen.

3. Mitos : Aja tangi kawanen mundhak rejekine dithothol pitik

Faktane: Logikane uwong sing telat tangi turu iso telat uga dheweke brangkat kerjo kanggo golek rejeki. Akibate iso kelangan rejekine. dadi rejekine ilang amarga telat mlebu kerja, dudu ulah pitik sing nothol rejekine wong sing tangi bedhuk.

4.Mitos : Yen nyapu sing resik mundhak bojone brewokan.
Faktane : Iki hubunge karo etos kerja. Kerja apa wae kuwi kudu dilakoni karo tenanan.
Yen nyapu ya kudu resik, neng ngedhi wae aturane mangkono.
Ngapa ndadak kudu ana ancaman mbisa bojo brewokan ? jaman dhisik wong brewokan diidentikkan karo wong ala, wong kriminal, dadi para prawan sing jaman dhisik tugase mung resik-resik omah diweden-wedeni karo lanang brewokan kuwi.

5. Aja singsot nek wayah bengi
Faktane : Merga wayah bengi kuwi, wayahe wong dho turu. Dadi nek singsot wayah bengi padha wae nganggu wong liya sing lagi padha turu.
    BJ
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger