.

.

Upacara Adat Tlusupan

BERITAJAWA.com -

Salah siji upacara tradisional ning adat istiadat kematian Jawa yoiku upacara Tlusupan.
Upacara Tlusupan iki tujuane kanggo nunjuke penghormatan saka sanak keluarga dhateng Tiang sepuh  lan lelehur  sing sampun tilar donyo.
Upacara tlusupan diselengarakke ning latar omah sing tilar donyo  sak durunge disareke, lan dipimpin karo anggota keluarga sing paling tua.
Ono telung urut-urutan tradisi Tlusuban kuwi yaiku:
1) Peti mati digowo metu  ning  latar  omah lan  dijunjung dhuwur  sak uwise upacara doa kematian rampung,
2) Anak lanang  sing paling tua, anak wadhon, putu lanang lan putu wadhon, mlaku  berurutan ngliwati  peti mati sing ono ning dhuwure dhekne kabeh (tlusupan) selama telung ubengan lan searah jarum jam.
3) Urutan kudhu diawali seko anak lanang sing paling tua lan  keluarga inti berada neng urutan nomer siji; anak sing luwih enom lan keluargane ngetutke neng mburine.
BJ
Ritual tlusupan dadi bentuk penghormatan, mendoakan dhateng tiyang Sepuh sing sampun tilar  donyo. Istilahe jawane 'Mikul Dhuwur Mendem Jero',”Minggu 3/23 Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta.Frans Edi

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger