.

.

Tumini

BERITAJAWA.com - 


Tak kandhani yo
Jenenge Tumini
Wadon 27 taun
Anake wis telu,
mati siji
Uripe neng dalan
Nyambut gawe neng cafe remang-remang
Tur ora duwe bojo

Ora usah rumangsa mesake
Dheweke ora gelem welasmu
Sing diarep-arep ming perhatianmu
Kerep aku ngobrol karo dheweke
babagan uripe
babagan anake
babagan kerjane
lan para langganane

Tak kandhani yo,
menawa dheweke mung salah sijining kasunyatan urip
saka akeh kancaku liyane
sing nasipe padha kaya dheweke
Dheweke ora kepengin kerjane
Wetenge sing njaluk dheweke ngono
Kahanan Jakarta sing  njlomprongke dheweke
lan wong-wong sing ora tanggung jawab nggunakne dheweke

Saiki pikiren,
yen sedulurmu nasipe kaya mangkana
utawa sapa wae sing kok kenal
Ngapa kok rumangsa mesake
kuciwa ?
nesu ?
utawa nglungani dheweke kaya ngono ?
ora butuh kok jawab,
Pikiren wae !!

Photo ilustrasi: Frans Edi
BJ
  
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger