.

.

Photo Prewedding ala Pedesaan


BERITAJAWA.com -Gawe photo prewedding  dudu sing wajib digawe karo para calon manten sadurunge dina mantenan. Neng foto prewedding dhewe biyasane yaiku ritual skunder sing tujuanne mung kanggo nglengkapi tema neng jero pesta mantenan mengko. Mulane aja kaget nek sebagian para calon manten luwih mileh nganggo photo prewedding indoor ketimbang ndadak kudu susah-susah  nggolek gon sing mung kanggo moment berphoto ria wae.

Ning nek sawalike, kanggo kowe sing berjiwa energik, unik lan kreatif, foto prewedding Outdoor dadi salah siji pilihan wajib sing kudu kok  lakoni kanggo nglengkapi acara  pesta mantenmu mengko,  karo sebuah moment foto sing iso dukung tema mantenanmu.

Jenis klambi sing dienggo.
Kanggo jenis klambi wis mesti beda, nek wedding photography  wis mesti nganggo klambi pengantin tergantung kekarepan saka mempelai. Nah nek foto pre wedding iki adoh luwih nyantai lan rileks amarga iki akeh para mempelai nggunakne klambi sing sederhana ning apik lan nyantai utawa semi formal. Iki uga iso diberlakukan nek nglakoke sesi foto pre wedding neng studio wae.

Neng ngisor iki tak wenehi  beberapa contho Foto Outdoor Prewedding :
Konsep photo prewedding sing tak usung yaiku photo  berkonsep  nganggo  klambi Jawa  lan neng alam pedesaan sawaha lan kali Sedudo, Sonoharjo Margokaton, Seyegan, Sleman, Jogjakarta.
BJ

Mangkat menyang sawah.
Frans Edi
Kae nduk tanduran wis ijo royo-royo.
Frans Edi
Panen timun.
Frans Edi

Ngumbah pacul ning kali Sedudo
Frans Edi
 Sing wadhon lagi nginteri beras lan sing lanang lagi makani manuk
Frans Edi
Iki photo sing wis didisplay, siap cetak.


Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger